Oturum Aç

 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kalite Politikası

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kalite Politikası

 -Köklü tarihimizden güç alarak dinamik bir yönetim anlayışı ve bağlı olduğumuz temel değerler ile modern bilim ve teknolojiyi tüm süreçlerimizde kullanarak sunduğumuz kaynaklarla tüm çalışanlarımızın daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için her yönden güçlendirilmesi ve yetkinliklerin artırılması,

 -Eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerini sürekli iyileştirerek toplumun kalite düzeyinin ölçülebilir standartlara yükseltilmesi ve toplumun ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak vakıf kültürü ile tüm paydaşlarımıza kaliteli ve erişilebilir hizmet sunulm​ası,​

 -Akademik ve idari tüm birimlerde kalite algısının, öğrenci, akademik ve idari tüm personel düzeyinde oluşturulması,

 -Akademik ve idari tüm birimlerde mevcut kalite belgelerinin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması,

 -Her yıl, iç değerlendirme ile akademik ve idari tüm birimlerin gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmesi, ​

 -Uygulanabilir şartlara (YÖK Mevzuatı, Bologna Süreci, tüm yasal mevzuatlar, taraf olduğumuz uluslararası iş birlikler/anlaşmalar, sözleşmeler vs.)   uyma taahhüdümüz

kalite politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Tarihiyle Köklü, Sağlık Eğitimiyle Öncü…