Oturum Aç

 Duyurular

TOPLANTI TARİHLERİ

2018 Yılı BAP Kurulu toplantı tarihleri ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 1. Toplantı 8 Şubat 2018 – Son Başvuru Tarihi 25 Ocak 2018

  2. Toplantı 15 Mart 2018 – Son Başvuru Tarihi 1 Mart 2018

  3. Toplantı 26 Nisan 2018 - Son Başvuru Tarihi 12 Nisan 2018

  4. Toplantı 7 Haziran 2018 – Son Başvuru Tarihi 24 Mayıs 2018

  5.Toplantı 13 Eylül 2018 – Son Başvuru Tarihi 29 Ağustos 2018

  6.Toplantı 1 Kasım 2018 –Son Başvuru Tarihi 25 Ekim 2018

  7.Toplantı 20 Aralık 2018- Son Başvuru Tarihi 6 Aralık 2018

 GÜNCELLENMİŞ BAP BAŞVURU FORMU​ İÇİN TIKLAYINIZ.​


 Son başvuru tarihlerinden sonra teslim edilen dosyalar bir sonraki toplantıda değerlendirilecektir.

 Etik kurul onam belgesi olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 BAP Birimine proje başvurularında bir yılda ikiden çok projede "yönetici" olunamaz. Bunun tek istisnası tez ve patent çalışmalarıdır. ​BAP kurulu üyelerinin üniversitemiz araştırmacılarına uyarısıdır: 

BAP kuruluna gelen başvurularda en sık tespit edilen sorunlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Araştırmacılarımızın bu konularda hassasiyet göstermesi   projelerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesinde yararlı olabilir; 

1.      Denek sayılarının belirlenmesinde mutlaka bir biyoistatistik uzmanına başvurularak düşüncelerinin alınması ve power analiz yapılması,

2.      Her başvuruda en az 3 proforma fatura yer alması,

3.       Toplam bütçe hesaplanırken KDV bedelinin h​esaplama içinde yer alması,

4.       Proje metodunun ayrıntılı ve derinlikli bir şekilde ifade edilmesi, 

5.       Ek bütçe başvurularında konunun bilimsel çerçevede gerekçelendirilerek sunulması.

Yüksek bütçeli ve bilimsel açıdan değerli projelere öncelikle dış kaynaklı destekler aranmasını ve aynı zamanda BAP bütçesinin dengelenmesini sağlamak amacıyla, Bezmialem Vakıf Üniversitesi BAP Birimine yapılacak başvurularda bütçe sınırının 20.000-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Patent başvuruları hariç, tüm BAP başvuru dosyalarına Etik Kurul Onam Formlarının bir kopyasının eklenmesi zorunludur.