Oturum Aç

 Mali ve İdari İşler Direktörlüğü

mk.jpg

Mehmet KARADAĞ
Mali ve İdari İşleri Direktörü

Mali ve İdari İşler Direktörlüğünün görevleri :

Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,
Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek, ​Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.