Oturum Aç

 Öğrenci İşleri Direktörlüğü

SNH_13882.jpg
Muhammed Sacit Çakır
Öğrenci İşleri Direktörü V.​
 
 

Öğrenci İşleri Direktörlüğümüz, Üniversite bünyesinde görev yapan akademik/idari personel ve öğrencilere yönelik yürüttüğü faaliyetlerle, Üniversitenin belirlenen hedeflere ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.Öğrencilerle ilgili her türlü akademik işlem, Direktörlüğümüzce yürütülmektedir. Direktörlüğümüz bünyesinde görev yapan uzmanlar, akademik ve idari konularda öğrencilere danışmanlık yaparak öğrencilerin Üniversite ile ilgili gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmaktadır.

Öğrenci İşleri Direktörlüğü olarak ana görevlerimiz;

1.  Yeni öğrenci kayıtlarının yapılması.

2.  Her türlü resmi yazışma ve arşivlemenin yapılması.

3.  Öğrenci evraklarının saklanması.

4.  Öğrencilerle ilgili işlemlerde Rektörlük ve Fakülteler arasında koordinasyonun sağlanması.

5.  Öğrencilerin ihtiyaç duydukları resmi belgelerin hazırlanması.

6.  Mezuniyet ve diploma çalışmalarının yürütülmesi.

7.  Öğrencilere ilişkin istatistiki çalışmaların yürütülmesi ve sonuçların ilgililerle paylaşılması.

8.  Öğrencilerin bursluluk durumlarının takip edilmesi.

9. Öğrencilere ilişkin başarı ortalamalarının tespit edilmesi ve sonuçların Üniversite Yönetimi’ne sunulması.

10. Üniversite Yönetimi tarafından belirlenen kalite standartları çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi.

11. Yönetilen faaliyetlere ilişkin genel politikaların belirlenmesi ve Genel Sekreterliğe önerilerde bulunulması.

12.  Yıllık iş planlarının ve faaliyet raporlarının oluşturulması ve Genel Sekreterliğe sunulması.

13.  YÖK, ÖSYM ve benzer kurumlarca talep edilen bilgilerin hazırlanması.

14.  Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesine yönelik istatistikî çalışmaların yapılması.

15.  Akademik Takvimin hazırlanması ve ilan edilmesi.

16.  Erkek öğrencilerin askerlik işlemlerinin yürütülmesi.

17.  Kurum içi/dışı yatay geçiş programlarına başvuruların alınması.​​​​

​​