Haberler
TÜBİTAK Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu Yayınlandı 9.12.2020

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi" raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda Üniversiteler “Hacim" ve “Kalite" göstergeleri açısından incelendi. “Kalite" göstergesi kapsamında; yayınların dünyaya görece bağıl atıf etkisi ve üniversitenin dünya çapında en fazla atıf alan ilk %10'luk dilime girmiş yayın sayısı, akademisyenlerin araştırma verimliliği, Ar-Ge ve yenilik projelerinin niteliği, patentler tarafından atıflanmış yayın sayısı ve uluslararası işbirlikleri ile ülkemizin/üniversitenin uluslararasılaşmasına katkısı hususları baz alındı. Hacim göstergesi kapsamında ise dünyadaki bilgi birikimine katkı, Türkiye'de o alanda akademik değer yaratan kritik kitlenin ilgili üniversitede yer alma payı, Ar-Ge ve yenilik proje hacmi incelendi.  Bezmialem Vakıf Üniversitemiz, pek çok alanlarda “kalite" ve “hacim" açısından üst düzeyde performans göstermiştir.

 

“Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışmasının amacı, üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlamaktır. Ayrıca, bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde; görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine de imkân tanımaktadır.

 

Hiç şüphesiz elde edilen bu başarı ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak çalışmalarımıza daha heyecanlı devam edeceğiz. 10. Yılımızda elde edilen başarıda gösterdikleri üstün gayretten dolayı akademisyen ve idari çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

 

Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.


TÜBİTAK Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu Yayınlandı