Johns Hopkins staj


 Johns Hopkins Üniversitesi’ne Staj için Gidebilme Kriterleri

​​Eğitim ücreti üniversitemize,  barınma ve ulaşım öğrenciye ait olmak üzere, Johns Hopkins Üniversitesine 1 (bir) aylığına rotasyona gönderilecek (aldığı rotasyon seçmeli stajına sayılacak) intörn doktorlar (6. Sınıf öğrencisi) aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir.Seçim iki aşamalı yapılır;

 

1) Birinci aşama Bilimsellik Komitesi sunum değerlendirmesidir (%25). 

     Bu aşamada; poster sunumunda ilk 10’a, sözlü sunumda ilk 20’ye giren toplam 30 öğrenci seçilir.


2) İkinci aşamada (%75)

a)Tüm derslerin genel not ortalaması (%25)

b) İngilizce mülakat (%25)

c) ​​Anamnez ve fizik muayene sınavı (%25)


Yukarda belirtilen kriterlere göre öğrencilerin en yüksek puandan en düşük puana göre sıralaması yapılır ve yüksek puan alan öğrenciler Johns Hopkins Üniversitesine gitmeye hak kazanır. Eşit puan olursa bilimsellik komitesi sunumunda daha üst sırada olan tercih edilir.