Oturum Aç

Üniversitemize Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınacaktır

8.8.2019

Duyuru Başlama Tarihi​ : 08.08.2019

Son Başvuru Tarihi : 27.08.2019

T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve
Farmasötik teknoloji alanında doktora mezunu olmak ve
Doçentliğini farmasötik teknoloji alanından almış olmak.

1

Prof.Dr.

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve
Farmasötik teknoloji alanında doktora yapıyor olmak.

1

Arş. Gör.

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Jel formülasyonları ve polimerik malzemeler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

1

Doç.Dr.

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalı

Farmasötik toksikoloji alanında doktora mezunu olmak.

1

Dr. Öğr.Üyesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Biyokimya Anabilim Dalı

Biyokimya veya tıbbi biyokimya alanlarında doktora mezunu olmak.

1

Dr. Öğr.Üyesi

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Yabancı Diller Bölümü

-

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi ve Mütercim Tercümanlık bölümlerinden birinden lisans mezunu
olmak ve
Tezli yüksek lisans mezunu olmak.

4

Öğr. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

-

Beslenme ve diyetetik alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.

1

Öğr.Gör.

Beslenme ve diyetetik alanında lisans mezunu olmak.

1

Arş. Gör.

Ergoterapi Bölümü

-

Ergoterapi bölümü lisans mezunu  ve

Sinirbilim programı tezli yüksek lisans mezunu olmak.

1

Öğr.Gör.

Ergoterapi bölümü lisans mezunu ve

Nörobilim programı tezli yüksek lisans mezunu olmak.

1

Öğr.Gör.

Ergoterapi bölümü lisans mezunu olmak.                                                     

1

Arş. Gör.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

-

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak ve

Biyomedikal Mühendisliği bölümü doktora mezunu olmak.

1

Dr. Öğr.Üyesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans  mezunu olmak ve
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Nörolojik Fizyoterapi/Nörolojik Fizyoterapi Rehabilitasyon/Ortopedik Fizyoterapi/Ortopedik Fizyoterapi Rehabilitasyon/Protez-Ortez/Protez, Ortez ve Biyomekanik/Egzersiz Fizyolojisi/Geriatrik Fizyoterapi / Spor Fizyoterapistliği/  programlarından birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

2

Öğr.Gör.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans  mezunu olmak.

1

Arş. Gör.

Hemşirelik Bölümü

-

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

1

Prof.Dr.

Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

1

Öğr.Gör.

Hemşirelik lisans mezunu ve
Hemşirelik programı tezli yüksek lisans mezunu olmak.

1

Öğr.Gör.

Hemşirelik lisans mezunu olmak.

2

Arş. Gör.

Odyoloji Bölümü

-

Odyoloji lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak ve
Belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası en az 3 yıl alanında deneyime sahip olmak.      

1

Öğr.Gör.

Odyoloji lisans mezunu olmak.

2

Arş. Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı

Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak ve
Lisans sonrası belgelendirmek koşuluyla patoloji alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.

1

Öğr.Gör.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Laparoskopik cerrahi alanında deneyimli olmak.

1

Doç.Dr.

Kolorektal cerrahi alanında deneyimli olmak

1

Dr. Öğr.Üyesi

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Göğüs cerrahisi uzmanı olmak.

1

Prof.Dr.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Omuz dirsek cerrahisinde deneyimli olmak.

1

Prof.Dr.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Kraniyofasiyal Cerrahi ve Mikrocerrahide deneyimli olmak.

1

Doç.Dr.

Üroloji Anabilim Dalı

Kadın ürolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Dr. Öğr.Üyesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yandal uzmanı olmak.

1

Prof.Dr.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Nefroloji yandal uzmanı olmak.

1

Prof.Dr.

Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları yandal uzmanı olmak.

1

Doç.Dr.

Nöroloji Anabilim Dalı

Elektronörofizyoloji konusunda deneyimli olmak.

1

Prof.Dr.

Radyoloji Anabilim Dalı

Girişimsel radyoloji alanında deneyimli olmak.

1

Doç.Dr.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Konsültasyon liyezon alanında deneyimli olmak

1

Doç.Dr.

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Rasyonel, Akılcı İlaç Tedavisi, Farmakoterapi eğitici sertifikasına sahip olmak.

1

Prof.Dr.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anatomi Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu ve
Tıpta uzmanlığını anatomi alanından almış olmak.

1

Prof.Dr.

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

1

Arş. Gör.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Tıp fakültesi mezunu ve
Tıpta uzmanlığını Histoloji ve Embriyoloji alanında almış olmak.

1

Dr. Öğr.Üyesi

Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapıyor olmak.

1

Arş. Gör.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Genetik Doktora Programı mezunu olmak.

1

Dr. Öğr.Üyesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Tıbbi Biyokimya programı doktora mezunu olmak.

1

Dr. Öğr.Üyesi

Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü

-

Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Fizik veya Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.

1

Arş. Gör.

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.

1

Arş. Gör.

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Tıbbi Genetik, Biyoteknoloji, Biyoloji, Fizik veya Moleküler Genetik bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak.

2

Arş. Gör.

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Tıbbi Genetik, Biyoteknoloji, Biyoloji veya Moleküler Genetik bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak.

1

Arş. Gör.

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:
Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi  alınacaktır.
- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/Documents/BVU%20atanma%20yukseltme%20kriterleri%20y%C3%B6nergesi-r.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması  önem taşımaktadır.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.     

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI İÇİN:
Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

Ön Değerlendirme Tarihi: 04.09.2019
Sınav Tarihi: 09.09.2019
Sonuç Açıklama Tarihi: 12.09.2019


İlana başvuracak adayların;
*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nde yer alan genel ve özel şartları taşıyor olması ve belirtilen başvuru tarihleri arasında aşağıda bildirilen başvuru evraklarını şahsen / posta yolu ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü-İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir.
*Yabancı Diller Bölümü Öğr.Gör. kadrosuna başvuran adayların "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" 6'ncı maddesi  4'üncü fıkrası uyarınca en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
*Birden fazla ilan şartı yazan kadrolara başvurabilmek için belirtilen bütün şartları birlikte sağlamak gerekmektedir.

Başvuru Evrakları:
-Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.),
- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
- Nüfus Cüzdan Sureti ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Fotoğraf (2 adet),
- Alınan tüm diplomaların ve lisans transkriptinin noter onaylı örneği veya alınan üniversiteden aslı gibidir örneği,(Başvuru esnasında e-devletten alınan doğrulama kodu içeren belgeler kabul edilebilir, ancak kadroya atanma durumunda noter onaylı ya da aslı gibidir örneği teslim edilmelidir)
-Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösteren denklik belgesinin noter onaylı yada aslı gibidir örneği,
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.

 

-Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi.

-Öğretim Elema​nı Başvuru Dilekçesi.​

-YÖK Formatında Özgeçmiş.​