Oturum Aç

2018-YDUS (İç Hastalıkları , Kadın Hastalıkları ve Doğum ) Yerleştirme Sonuçları Hakkında

12.9.2019

Son Başvuru Tarihi: 26.09.2019 

Adaylardan İstenecek Belgeler:

 • Başvuru Dilekçesi,
 • ÖSYM YDUS Yerleştirme Belgesi Çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 12 adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgâh il muhaberesi, nüfus cüzdan örneği,
 • Sabıka Kaydı,
 • Sağlık Kurulu Raporu,
 • Kan Grubu Kartı(Resmi kimlikte belirtilmiş ise zorunlu değildir)
 • Lisans ve Uzmanlık Diploma veya Çıkış Belgesi'nin noter onaylı sureti/aslı gibidir örneği,
 • Özgeçmiş 2 adet (Ekli YÖK Formatında, Serbest Formatta olmak üzere 2 ayrı nüsha),
 • Erkek personel için tecil ya da terhis belgesi.


BAŞVURU DİLEKÇESİ.DOC

YÖK FORMATINDA ÖZGEÇMİŞ.docx