Oturum Aç

2019-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Hakkında Duyuru

8.11.2019

Son Başvuru Tarihi: 22.11.2019

Adaylardan İstenecek Belgeler:

 • Başvuru Dilekçesi,
 • ÖSYM TUS Yerleştirme Belgesi Çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 12 adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgâh il muhaberesi, nüfus cüzdan örneği,
 • Sabıka Kaydı,
 • Sağlık Kurulu Raporu,
 • Kan Grubu Kartı(Resmi kimlikte belirtilmiş ise zorunlu değildir)
 • Diploma veya Çıkış Belgesi'nin noter onaylı sureti/aslı gibidir örneği,
 • Özgeçmiş 2 adet (Ekli YÖK Formatında, Serbest Formatta olmak üzere 2 ayrı nüsha),
 • Erkek personel için tecil ya da terhis belgesi.

Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenecek Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi,
 • ÖSYM TUS Yerleştirme Belgesi Çıktısı,
 • 12 adet vesikalık fotoğraf,
 • Pasaportun işlem görmüş kısımlarının noter tasdikli örneği,
 • Varsa İkamet izni kartı fotokopisi,
 • Diploma veya çıkış belgesinin ve varsa denklik belgesinin noter onaylı sureti/aslı gibidir örneği,
 • Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge (noter onaylı),
 • Sağlık Kurulu Raporu
 • Kan Grubu Kartı(Resmi kimlikte belirtilmiş ise zorunlu değildir)
 • Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren TÖMER'den alacakları sertifika,

Özgeçmiş 2 adet (Ekli YÖK Formatında, Serbest Formatta olmak üzere 2 ayrı nüsha),


BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ