Oturum Aç

Üniversitemize Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınacaktır

27.12.2019

Duyuru Başlama Tarihi : 27.12.2019
Son Başvuru Tarihi : 15.01.2020​


T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Doçentliğini Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış olmak.

1

Prof.Dr.

Ortodonti Anabilim Dalı

Ortodonti Uzmanı olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi alanında almış olmak.

1

Doç.Dr.

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı olmak.

2

Dr. Öğr. Üyesi

 

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak,
Farmasötik Kimya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

1

Arş.Gör.

Eczacılık Fakültesi

Organik Kimya alanında doktora yapmış olmak,
Farmasötik Kimya alanında ders verme deneyimine sahip olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak,
Farmasötik Biyoteknoloji veya Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapıyor olmak.

1

Arş.Gör.

 

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak,
Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

 

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak veya Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak,

1

Arş.Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

-

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak,
Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak.

1

Doç.Dr.

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Ergoterapi Bölümü

-

Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

1

Prof.Dr.

-

Ergoterapi lisans mezunu olmak,                                                                    Ergoterapi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.  

1

Arş.Gör.

Odyoloji Bölümü

-

Doçentliğini Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları alanından almış olmak.                                                                                                

1

Doç. Dr.

-

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora yapmış olmak,
Lisans düzeyinde odyoloji teorik ve klinik eğitim verme deneyimine sahip olmak.                                                                    
              

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Yönetimi

 -

Sağlık Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak,                                                        Sayısal Yöntemler alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

1

Arş.Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Anestezi Programı

Anestezyoloji ve Reanimasyon alanında tıpta uzmanlığı olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Elektronörofizyoloji Programı

Fizyoloji (tıp) alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1

Öğr. Gör.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı

Biyoloji lisans mezunu olmak,
Moleküler Biyoloji ve Genetik tezli yüksek lisans mezunu olmak.

1

Öğr. Gör.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Şaşılık ve nörooftalmalaji konularında deneyimli olmak.

1

Prof.Dr.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Ortopedik onkoloji alanında deneyimli olmak.

1

Prof.Dr.

Kalça artroplastisi konusunda klinik deneyime sahip olmak.

1

Doç. Dr.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Rekonstrüktif mikrocerrahinde deneyime sahip olmak.

1

Doç.Dr.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Baş, boyun patolojisi ve oral patolojide deneyime sahip olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Uyku bozuklukları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk Sağlığında tıpta uzmanlığa sahip olmak,
İş ve Meslek Hastalıkları uzmanı olmak,
Doçentliğini Halk Sağlığı alanından almış olmak.

1

Prof.Dr.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Hematoloji Yandal Uzmanı olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

İç Hastalıkları Uzmanı olmak,
Gastroenteroloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

İstatistik bölümü lisans mezunu olmak,
Biyoistatistik alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

1

Arş.Gör.

Fizyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji (tıp) alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor veya yapmış olmak.

1

Arş.Gör.

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi,Eczacılık Fakültesi,Biyokimya,Biyoloji,Moleküler Biyoloji ve Genetik,Moleküler Biyoloji,Tıbbi Genetik,Kimya bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve Sağlık veya Fen Bilimleri Enstitülerinden birinde tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

2

Arş.Gör.

Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü

Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Fizik veya Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.

1

Arş.Gör.

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Tıbbi Genetik, Biyoteknoloji, Biyoloji veya Moleküler Genetik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

1

Arş.Gör.ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:
Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi  alınacaktır.
- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/BVU-16-08-2018ogretim%20-uyeligine-Yukseltilme-ve-Atanma-Kriterleri-Yonergesi-degisiklikler.pdf​) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması  önem taşımaktadır.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI İÇİN:
Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.01.2020
Sınav Tarihi: 24.01.2020
Sonuç Açıklama Tarihi:  31.01.2020


İlana başvuracak adayların;
*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nde yer alan genel ve özel şartları taşıyor olması ve belirtilen başvuru tarihleri arasında aşağıda bildirilen başvuru evraklarını şahsen / posta yolu ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü-İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir.
*Yabancı Diller Bölümü Öğr.Gör. kadrosuna başvuran adayların "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" 6'ncı maddesi  4'üncü fıkrası uyarınca en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
*Birden fazla ilan şartı yazan kadrolara başvurabilmek için belirtilen bütün şartları birlikte sağlamak gerekmektedir.
*İlanda yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilir.

Başvuru Evrakları:
-Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.),
- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
- Nüfus Cüzdan Sureti ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,(En az 70 puan ve üstü)
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,(En az 50 puan ve üstü)
- Fotoğraf (2 adet),
- Alınan tüm diplomaların ve lisans transkriptinin noter onaylı örneği veya alınan üniversiteden aslı gibidir örneği,(Başvuru esnasında e-devletten alınan doğrulama kodu içeren belgeler kabul edilebilir, ancak kadroya atanma durumunda noter onaylı ya da aslı gibidir örneği teslim edilmelidir)
-Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösteren denklik belgesinin noter onaylı yada aslı gibidir örneği,
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.

ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU FORMU​

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU FORMU

YÖK FORMATINDA ÖZGEÇMİŞ