Oturum Aç

SAHU 2019 Sonbahar Dönemi Yerleştirme Sonuçları

8.1.2020

Başvuru Başlama Tarihi:13.01.2020

Son Başvuru Tarihi: 24.01.2020

 

Adaylardan İstenecek Belgeler:

  • Başvuru Dilekçesi,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 12 adet vesikalık fotoğraf,
  • İkametgâh belgesi, nüfus kayıt örneği (e-devletten doğrulama kodu içeren belge alınabilir)
  • Sabıka Kaydı,
  • Sağlık Kurulu Raporu,
  • Kan Grubu Kartı(Resmi kimlikte belirtilmiş ise zorunlu değildir)
  • Diploma veya Çıkış Belgesi'nin noter onaylı sureti/aslı gibidir örneği,
  • Özgeçmiş 2 adet (Ekli YÖK Formatında, Serbest Formatta olmak üzere 2 ayrı nüsha),
  • Erkek personel için tecil ya da terhis belgesi.


SAHU BAŞVURU FORMU

YÖK FORMATINDA ÖZGEÇMİŞ