Oturum Aç

UpToDate - Güncel Haberler ": Refrakter mide ekşimesi / Preterm doğum / Ayak bileği kırığı

9.1.2020


practice-changing.pngDeğerli Bezmialem mensupları,

UpToDate klinik karar destek sistemi kapsamında yer alan "What's New" ve "Practice Changing UpDates" güncel haber içeriklerine en son eklenen üç önemli konu aşağıda yer almaktadır.

  • Proton pompası inhibitörlerine dirençli mide ekşimesi
  • Makena erken doğumun engellenmesinde etkin değildir
  • Yetişkinlerde stabil ayak bileği kırıkları için immobilizasyon

UpToDate Erişim Adresi: www.uptodate.com/online

 

Uzmanlık alanınız ve diğer uzmanlık alanlarındaki güncel haberleri (What's New - Practise Changing Updates) görmek için buraya tıklayınız.


Proton pompa inhibitörlerine dirençli mide ekşimesi tedavisinde cerrahi ve tıbbi tedavi

Proton pompası inhibitörlerine dirençli mide ekşimesi için en uygun yaklaşım tartışılmaktadır. Randomize bir çalışmada, iki haftalık iki dozlu omeprazol kursuna dirençli mide ekşimesi olan hastalara, PPI tedavisi sırasında endoskopi, özofagus biyopsisi, özofageal manometri ve çok kanallı intraluminal empedans-pH izlemesi yapıldı [1]. Beşinci kişide semptomlarının gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) ile ilişkili olduğu ve rastgele laparoskopik Nissen fundoplikasyon, aktif tıbbi yönetim (omeprazol + baklofen ± desipramin) veya kontrol tıbbi yönetimi (omeprazol + plasebo) almak üzere atandığı belirlendi. Bir yılda, bir GERD yaşam kalitesinde ≥% 50 iyileşme elde eden cerrahi, aktif tıbbi ve kontrol tıbbi yönetim gruplarındaki hastaların oranı sırasıyla% 67, 28 ve 12'dir. Bu sonuçlar antireflü cerrahisinin etkinliğini desteklemektedir, ancak ÜFE-refrakter mide ekşimesi için başvuran hastaların yüzde 79'unda GERD'nin objektif kanıtı olmadığı için dikkatli hasta seçiminin önemini vurgulamaktadır.

'Surgical management of gastroesophageal reflux in adults', section on 'Surgical versus medical therapy'.

1. Spechler SJ, Hunter JG, Jones KM, et al. Randomized Trial of Medical versus Surgical Treatment for Refractory Heartburn. N Engl J Med. 2019;381(16):1513.

Makena kendiliğinden erken doğumun azaltılmasında etkili değildir

Progesteron, tekrarlayan sPTB riskini azaltmak için spontan preterm doğum (sPTB) öyküsü olan kadınlara gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde uygulanır, ancak ortaya çıkan veriler daha önceki denemelerde bildirilen etkinliği doğrulamamıştır. Tek merkezli gebelik ve sPTB öyküsü olan 1700'den fazla kadını içeren çok merkezli bir uluslararası denemede (PROLONG), hidroksiprogesteron kaproat enjeksiyonları (Makena), plaseboya kıyasla 35 haftada PTB'yi azaltmadı (yüzde 11,0 ve yüzde 11,5) [2]. Bu bulguların gözden geçirilmesinden sonra, bir ABD Gıda ve İlaç İdaresi danışma komitesi Makena [2,3] onayının geri çekilmesini önerdi. Bazı UpToDate katılımcıları, ortak karar verme süreçleriyle hidroksiprogesteron kaproatı sunmaya devam ederken, diğerleri sPTB öyküsü olan hastalarda intravajinal doğal progesteron kullanıyor, ek denemelerden veriler beklemekte ve büyük obstetrik kuruluşların rehberliğini gözden geçirmektedir.

'Progesterone supplementation to reduce the risk of spontaneous preterm birth', section on 'Spontaneous singleton preterm birth in prior pregnancy'.

2. Blackwell SC, Gyamfi-Bannerman C, Biggio JR Jr, et al. 17-OHPC to Prevent Recurrent Preterm Birth in Singleton Gestations (PROLONG Study): A Multicenter, International, Randomized Double-Blind Trial. Am J Perinatol. 2019.

3. https://www.amagpharma.com/news/amag-reports-on-fda-advisory-committee-meeting-for-makena-hydroxyprogesterone-caproate-injection/ (Accessed on October 30, 2019).


Yetişkinlerde stabil ayak bileği kırıkları için immobilizasyon

​Yaklaşık altı hafta boyunca alçıda (CI) immobilizasyon stabil ayak bileği kırıklarında standart tedavidir. Bununla birlikte, kısa süreli immobilizasyon sürelerinin daha düşük komplikasyon riskiyle karşılaştırılabilir iyileşmeye izin verebileceğine dair kanıtlar artmaktadır. Lateral malleolün stabil kırığı olan 247 yetişkinin randomize olmayan denemesinde, kısa bacaklı yürüme alçılarında veya sert ayak bileği ortezinde üç hafta immobilizasyon, kısa süreli ayak bileği hareketliliğinde kaybı ve derin ven trombozu riskini, CI, kırık iyileşmesinden ödün vermeden [4]. Bu sonuçları doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulurken, komplike olmayan kırıkları olan sağlıklı erişkinlerde üç haftalık immobilizasyon makul bir yaklaşım olabilir.

'Overview of ankle fractures in adults', section on 'Lateral malleolar fractures'.