Oturum Aç

2019-YDUS Yerleştirme Sonuçları Hakkında Duyuru

24.3.2020

2019-YDUS Yerleştirme Sonuçları Hakkında Duyuru

Son Başvuru Tarihi: 06.04.2020

Adaylardan İstenecek Belgeler:

 • Başvuru Dilekçesi,
 • ÖSYM YDUS Yerleştirme Belgesi Çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 12 adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgâh il muhaberesi,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Sabıka Kaydı,
 • Sağlık Kurulu Raporu,
 • Kan Grubu Kartı(Resmi kimlikte belirtilmiş ise zorunlu değildir)
 • Lisans ve Uzmanlık Diploma veya Çıkış Belgesi'nin noter onaylı sureti/aslı gibidir örneği,
 • Özgeçmiş 2 adet (Ekli YÖK Formatında, Serbest Formatta olmak üzere 2 ayrı nüsha),
 • Erkek personel için tecil ya da terhis belgesi.

BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  

YÖK FORMATINDA ÖZGEÇMİŞ ÖRNEĞİ