Oturum Aç

Üniversitemize Öğretim Üyesi Alınacaktır

3.4.2020


Duyuru Başlama Tarihi : 03.04.2020

Son Başvuru Tarihi : 17.04.2020

T.C.
BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

İLAN ŞARTI

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Prof.Dr.

Tıbbi retina, vitreoretinal cerrahi ve prematüre retinopatisi tanı ve tedavisinde deneyimli olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Anestezi Programı

1

Dr. Öğr. Üyesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı ve yoğun bakım yandal uzmanı olmak

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:
Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi  alınacaktır.
- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/BVU-16-08-2018ogretim%20-uyeligine-Yukseltilme-ve-Atanma-Kriterleri-Yonergesi-degisiklikler.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması  önem taşımaktadır.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.     

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbulÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU FORMU