Oturum Aç

Online Eğitim ve Seminlerin Video Kayıtları

20.7.2020


Değerli Bezmialem Mensupları,

Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü olarak duyurmuş olduğumuz online eğitim ve seminerlerin video kayıtlarını web sayfamıza ekledik.

Eğitim ve seminerleri kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler kütüphane web sayfamızdan "online eğitimler" başlığı altından video kayıtlarına erişebilirsiniz.

Erişim linki;

https://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-direktorlugu/Online%20E%C4%9Fitimler/E%C4%9Fitim-Video-Kay%C4%B1tlar%C4%B1.aspx


Kayıtlı Online Eğitim ve Seminerler Listesi:

 • Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi
 • Uluslararası Üniversite Sıralamaları ve Türk Üniversitelerinin Yeri
 • Dijital Dönüşüm ve Covid-19 Webinarı
 • Yapay Zekanın Gıdası: Veri
 • Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin Klinik Karar Destek Süreçlerindeki Rolü/ ANKOSLİNK 2020 Poster Oturumları
 • Springer Nature Akademik Yazar Çalıştayı
 • Pandemi Sürecinde Hekim-Yayıncı-Kütüphaneci İş birliği/ ÜNAK Derneği Tıp ve Sağlık Bilimleri Platformu
 • Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanecileri İçin Uzmanlık Alanı: Sistematik İnceleme ve Meta Analiz Seminer  Dizisi 1
 • Üniversitelerde Pandemi Süreç Yönetimi (Üniversite Rektörleri Paneli)/ ANKOS Akademi
 • Salgın Sürecinde Üniversitelerimizin Bilimsel Araştırma Çıktıları/ ANKOS Akademi
 • Sanal Konferans: Doğal Afetler, Salgın vb. Kriz Dönemlerinde Editörlük/ ANKOS Akademi
 • TÜBİTAK ULAKBİM Bilimsel Yayıncılık Seminerleri
 • Üniversitelerde Bilimsel Performans ve Araştırma Kalitesinin Ölçülmesi/ ANKOS Akademi/ Web Of Science
 • Elsevier TIP Eğitimi  Kitapları 
 • ClinicalKey Student Foundation'' Tıp ve Diş Hekimliği E-kitapları erişimi
 • Pandemi Döneminde Belge Yönetim Süreci ve Resmi Yazışma Kurallarında Yapılan Son Düzenlemeler
 • Koronavirus Pandemisinin İslami Finans Endüstrisi Üzerindeki Etkisi