Oturum Aç

2016-2017 Erasmus+ Güz Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Tarihleri

25.4.2016

2016-2017 Erasmus+ Güz Dönemi Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

Sevgili Öğrenciler ve Değerli Erasmus+ Koordinatörleri,

İlgilenen öğrencilerimiz için Erasmus+ öğrenim hareketliliği için başvuru tarihleri 02 Mayıs 2016 - 17 Mayıs 2016 tarihleri arasındadır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus+ Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus+ İkili Anlaşması olması gerekir. EÜB sahibi, anlaşmalı olduğumuz yükseköğretim kurumlarımızın listesi için tıkla​​​yınız

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden Kimler Yararlanabilir?

Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir. Programdan yararlanabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalama:

- Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının (GNO) asgari 2.20/4.00 olması

- Lisansüstü öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari (GNO) 2.50/4.00 olması

Erasmus+ Programından Yararlanmak için Gerekli Yabancı Dil Sınavı Prosedürleri

Erasmus+ öğrenim hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken not ortalamasının % 50'si ve yabancı dil puanının % 50'si alınır ve hesaplanan ağırlıklı ortalamaya göre İkili Anlaşma kontenjanının elverdiği sayıda öğrenci Erasmus+ aday öğrencisi olur. Programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru dönemlerinde ilan ettiğimiz yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür.

Öğrenci başvurusunda hem eğitim dili İngilizce bir üniversiteyi hem de eğitim dili farklı olan (örneğin İtalyanca, Almanca vb.) bir üniversiteyi tercih edebilir. Eğitim dili ifadesi ile kast edilen, ilgili yükseköğretim kurumunun kendi öğrencilerine rutin olarak uyguladığı resmi eğitim-öğretim dili değil, Erasmus+ öğrencilerine uygulayacağı eğitim dilidir. Örneğin, Avusturya'daki bir yükseköğretim kurumunun eğitim dili Almanca olabilir, ancak Erasmus+ öğrencilerine İngilizce ders açmak, İngilizce eğitim-öğretim materyali sağlamak ya da sunum yaptırmak suretiyle not vermek gibi yöntemler izlenebilir. İngilizce 'den farklı bir dilde eğitim veren bir Üniversite'ye giden öğrenci, ilgili Üniversitenin yabancı dil kriterini sağlayan bir sertifika getirmelidir.

Erasmus+ öğrencileri için Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından İngilizce sınav yapılmaktadır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti Süresi Ne Kadardır?

Erasmus+ öğrenim hareketliliği en az 3 tam ay en fazla 12 tam ay olabilir. Değişim süresini bölüm/fakültenin Erasmus+ İkili Anlaşması ve üniversitemizde mevcut hibe miktarları belirler. 3 tam aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus+ kapsamına girmez ve hibelendirilmez.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibeleri

Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2016–2017 akademik yılı için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir.

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği hibe tutarları aşağıdaki gibidir: (Avrupa Komisyonu tarafından hibe tutarlarında değişiklik yapılması halinde web sayfamızda duyuruları yapılacaktır.)

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte

Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci

Öğrenim Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

·        İmzalı Ö​n Başvuru For​mu 

·         1 Adet Transkript (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul onaylı)

Erasmus İkili Anlaşmaların Listesi için TIKLAY​INIZ​

Her türlü soru ve başvuru için:    

Uluslararası İlişkiler Ofisi
iro@bezmialem.edu.tr