Oturum Aç

Üniversitemizde Geriatrik Aciller Sempozyumu Gerçekleşti

23.12.2019

Üniversitemiz ve ATUDER iş birliği ile düzenlenen "Geriatrik Aciller Sempozyumu" 20 Aralık Cuma günü Erich Frank Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Teoman Aydın, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bedia Gülen, Geriatri Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Pınar Soysal, akademisyenlerimiz, konuklar ve öğrencilerimiz katıldı.

'Geriatrik hastalarda sıvı-elektrolit' konusuyla ilgili konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Esasında diğer insanlardaki sıvı-elektrolit kaybı ile geriatrik hastalardaki sıvı-elektrolit kaybı, birbirinden çok farklı değil. Neden geriatrik hastalarda farklı bir yaklaşımda bulunmamız gerektiğine dair birkaç hatırlatma yapmak istiyorum: Zaman içerisinde yani yaşlandıkça böbrekler küçülür, ağırlıkları azalır. Dolayısıyla yaşlanmayla birlikte böbreklerin performansı yani çalışma hızı da düşer; süzme işlemini yapamaz hale gelmeye ve buna bağlı olarak böbreklerde toksik maddeler birikmeye başlar. Geriatrik hastalarda ilave hastalıkların olması bakım ve tedaviyi çok daha zor hale getirir" dedi ve geriatrik hastalara karşı gerçekleştirilecek yaklaşımın ne şekilde olmasını gerektiğini aktardı.

Açılış konuşmacıları arasında yer alan ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, "Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nde böyle önemli bir organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutluyum. Bezmiâlem bizim için özel bir yere sahip. İlk sağlık üniversitesi olmasının yanı sıra Osmanlı yadigârı büyük bir ekolün devamı olma özelliğine de sahip. Ekoller kolay oluşmuyor. 35 yıl evvel üniversite eğitimime Erich Frank Amfisinde başladım. Tıp çok zor bir branş ama herhalde dünyanın en zor mesleklerinden birisi Acil Tıp Uzmanlığıdır. Çünkü bir diş ağrısı ile gelen hastanın 70 tane tanısı var ve o hastalıkların hepsini tanımak zorundasınız. O yüzden Acil Tıp Uzmanlarını, 24 saat aralıksız süren bir savaşta en önce çarpışan askerlere benzetiyorum. Bu nedenle çok önemli bir misyona sahip olduğumuzu ve zor bir iş yaptığımızı bilmenizi isterim. Yönetici pozisyonundaki kişilerin de acil tıbbı bilmeleri gerekir. Buradan hareketle şunu söyleyeceğim; burada geriatrik aciller ile ilgili bir içerik sunacağız. Yaşlılar bizim onurumuzdur. Bir ülke, yaşlılarına değer verdiği kadar değerlidir. Ama ülke olarak maalesef yaşlı bakımında zorluklarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla yaşlılarımıza önem vermeli ve Bezmiâlem gibi önemli bir üniversitenin öncülük ettiği 'Geriatrik Aciller Sempozyumu'nun, diğer üniversitelere de örnek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bedia Gülen, "2019 verilerine göre ülkemizin nüfusu giderek artmaktadır. Dolayısıyla bu durum sağlık hizmetlerini ve sağlık giderlerini oldukça etkilemektedir. Geriatrik Aciller Sempozyumu ile ilgili uzun zaman önce planlamalara başladık fakat bunu çok kısa zaman içerisinde hayata geçirmek durumunda kaldık. Yurtdışında özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı hasta bakımı ve tedavi ile ilgili düzenlemeler var. Biz de bu konuyla ilgili ülkemizin küçük bir fotoğrafını çekmek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştiriyoruz. Bugün aramızda olan herkesin araştırmamıza desteğini bekliyoruz" dedi.

Yaşlanmada Fizyolojik Değişiklikler ile ilgili konuşma yapan Doç. Dr. Pınar Sosyal, "Geriatrik Aciller Sempozyumunu yapmamızın nedeni, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerdir. Çünkü yaşlanma, karmaşık bir süreçtir. Multifaktöriyel faktörler ön plandadır ve geri dönüşümü de olmayan bir süreçtir. Yaşlanma kaçınılmazdır fakat herkeste aynı seyretmez. Kimileri aktif iken kimisi daha kırılgan yapıdadır" dedi ve yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan değişiklikleri 4 ana başlıkta (hücresel değişiklikler, fiziksel görünümdeki değişiklikler, duyusal organlardaki değişiklikler ve organ sistemlerindeki değişiklikler) ele aldı.

Geriatrik hastaların hastane öncesi yönetimi, kalabalık acil servis ve geriatrik hasta triyajı, geriatrik hastanın birincil değerlendirme ve stabilizasyonu, geriatrik hastalarda görüntüleme ve nefropati, Geriatrik hastalarda ilaç kullanımı, acil servislerde geriatrik hasta yönetiminde tuzaklar, geriatrik hastalarda enfektif aciller, geriatrik hastalarda bilişsel değişiklikler, akut geriatrik bakımda depresyon, geriatrik hastada senkop yönetimi konu başlıklarının ele alındığı sempozyum, konuşmacılara katılım belgesinin takdim edilmesiyle sona erdi.