Haberler
Türkiye'de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu 15.04.2021

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi'nin düzenlediği “Türkiye'de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri" başlıklı ulusal sempozyum, COVID-19 Pandemisi nedeniyle 10-11 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 'Genel Arşivcilik' ve 'Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik' olmak üzere iki ana tema çerçevesinde 29 konu başlığının yer aldığı sempozyum, araştırmacılar ve katılımcıların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Genel Sekreterimiz Sayın Dr. Zeynep Görmezoğlu sempozyumda, “Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası" başlıklı bildiri sunumunu gerçekleştirdi. Ana teması “Osmanlı Devlet Arşivlerinde Kadınlar" olan oturumda sunulan bildiri, Genel Sekreterimiz Dr. Zeynep Görmezoğlu, Kütüphane Direktörümüz Öğr. Gör. Özlem Yalçınkaya ve Kütüphane Sorumlumuz Öğr. Gör. Kübra Zayim Gedik tarafından ortaklaşa hazırlandı.

Dr. Zeynep Görmezoğlu oturumda, Rektörlüğümüz ve Genel Sekterliğimiz yürütücülüğünde, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ortaklığı ile İSTKA Yenilikçi ve Yaratıcı Mali Destek Programı tarafından desteklenen Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası Projemiz ve kültürel mirasın önemi hakkında katılımcılara detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Bildiri sunumu ve akabinde soru-cevapların ardından oturum sona erdi. 


Türkiye'de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu