Başvuru Formu

 

BAP-logo-sayfa.jpg

Bezmialem Vakıf Üniversitesi araştırmacıları BAP Birimine başvuru için aşağıda yer alan "başvuru formu" dosyasını eksiksiz olarak doldurup BAP Birimi sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru değerlendirmeleri her başvuru döneminde, takip eden ay içinde tamamlanarak proje sorumlusuna, gerekçeli bir karar olarak yazılı şekilde bildirilecektir.

Başvurusu kabul edilen proje sorumlusu aşağıda yer alan "sözleşme formu"nu imzalamak ve bu formda yer alan yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

Başvurusu kabul edilen projeler her altı ayda bir kez aşağıda yer alan "ara rapor formu"nu doldurarak BAP Birimi sekreterliğine sunmak zorundadırlar. Ara rapor formunun zamanında teslim edilmemesi durumunda BAP komisyonu sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir.

Proje devam ederken ek ürün ya da hizmet gereksinimi doğduğunda proje sorumlusu aşağıda yer alan "ek ürün talep formu"nu doldurarak BAP Birimine sunabilir.​​