Oturum Aç

 Duyurular

 BAP kurulu üyelerinin üniversitemiz araştırmacılarına uyarısıdır: 

BAP kuruluna gelen başvurularda en sık tespit edilen sorunlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Araştırmacılarımızın bu konularda hassasiyet göstermesi   projelerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesinde yararlı olabilir; 

1.      Denek sayılarının belirlenmesinde mutlaka bir biyoistatistik uzmanına başvurularak düşüncelerinin alınması ve power analiz yapılması,

2.      Her başvuruda en az 3 proforma fatura yer alması,

3.       Toplam bütçe hesaplanırken KDV bedelinin h​esaplama içinde yer alması,

4.       Proje metodunun ayrıntılı ve derinlikli bir şekilde ifade edilmesi, 

5.       Ek bütçe başvurularında konunun bilimsel çerçevede gerekçelendirilerek sunulması.

Yüksek bütçeli ve bilimsel açıdan değerli projelere öncelikle dış kaynaklı destekler aranmasını ve aynı zamanda BAP bütçesinin dengelenmesini sağlamak amacıyla, Bezmialem Vakıf Üniversitesi BAP Birimine yapılacak başvurularda bütçe sınırının 20.000-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Patent başvuruları hariç, tüm BAP başvuru dosyalarına Etik Kurul Onam Formlarının bir kopyasının eklenmesi zorunludur.

BAP Birimine proje başvuruları yılda dört kez olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Bunlar; Mart, Haziran, Eylülve Aralık dönemleridir. Her döneme ait başvurular ilgili ayın birinci günü başlar 15.  günü sona erer. BAP Kurulu, bilimsel değerlendirmeleri en geç bir ay içinde tamamlar ve bilimsel değerlendirmeden onam alan projeleri rektörlüğe sunar. Araştırma bütçe destek oranı rektörlük tarafından belirlenir ve sorumlu araştırmacıya yazılı olarak iletilir.

BAP Birimine proje başvurularında bir yılda ikiden çok projede "yönetici" olunamaz. Bunun tek istisnası tez çalışmalarıdır.​