Oturum Aç

 Duyurular

TOPLANTI TARİHLERİ

2020 Yılı BAP Kurulu toplantı tarihleri ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1. Toplantı 13.02.2020 – Son Başvuru Tarihi 04.02.2020

2. Toplantı 12.03.2020 – Son Başvuru Tarihi 02.03.2020

3. Toplantı 30.04.2020 - Son Başvuru Tarihi 20.04.2020

4. Toplantı 18.06.2020 – Son Başvuru Tarihi 08.06.2020

5.Toplantı 20.08.2020 Son Başvuru Tarihi 06.08.2020

6.Toplantı 01.10.2020 –Son Başvuru Tarihi 21.09.2020

7.Toplantı 18.11.2020 - Son Başvuru Tarihi 09.11.2020


 Son başvuru tarihlerinden sonra teslim edilen dosyalar bir sonraki toplantıda değerlendirilecektir.

 Etik kurul onam belgesi olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 BAP Birimine proje başvurularında bir yılda ikiden çok projede "yönetici" olunamaz. Bunun tek istisnası tez ve patent çalışmalarıdır.

 

BAP kurulu üyelerinin üniversitemiz araştırmacılarına uyarısıdır: 

BAP kuruluna gelen başvurularda en sık tespit edilen sorunlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Araştırmacılarımızın bu konularda hassasiyet göstermesi   projelerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesinde yararlı olabilir; 

1.      Denek sayılarının belirlenmesinde mutlaka bir biyoistatistik uzmanına başvurularak düşüncelerinin alınması ve power analiz yapılması,

2.      Her başvuruda en az 3 proforma fatura yer alması,

3.       Toplam bütçe hesaplanırken KDV bedelinin h esaplama içinde yer alması,

4.       Proje metodunun ayrıntılı ve derinlikli bir şekilde ifade edilmesi, 

5.       Başvuru dosyalarına proje ile ilgili en az 3 adet makale çıktısı eklenmesi,

6.       Ek bütçe başvurularında konunun bilimsel çerçevede gerekçelendirilerek sunulması.

​Yüksek bütçeli ve bilimsel açıdan değerli projelere öncelikle dış kaynaklı destekler aranmasını ve aynı zamanda BAP bütçesinin dengelenmesini sağlamak amacıyla, Bezmialem Vakıf Üniversitesi BAP Birimine yapılacak başvurularda bütçe sınırının 22 .500-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Patent başvuruları hariç, tüm BAP başvuru dosyalarına Etik Kurul Onam Formlarının bir kopyasının eklenmesi zorunludur.