Oturum Aç

 Başvurular

·  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu her ay ayın ikinci yarısında toplanır. Özel durumlarda ek değerlendirme tarihleri belirlenebilir. Ayın 14. günü çalışma saati bitimine kadar (17.30) sekreterliğe iletilen başvurular o ay içinde görüşülür, daha sonra yapılan başvurular ise bir sonraki aya devredilir.

 

· Merkezimizde bilimsel araştırma ya da eğitim için deney hayvanı kullanmak isteyenlerin, öncelikle Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (BVÜ-HADYEK) Sekreterliği'ne, BVÜ-HADYEK Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak başvurmaları ve duam@bezmialem.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

· BVÜ-HADYEK Başvuru Formunun ıslak imzalı evrakı (2 nüsha), proje üyelerinin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası fotokopileri (1 nüsha) ve başvuru ücreti ödemesine ait dekont Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Birimine elden teslim edilmelidir.

 

· Denek sayılarının belirlenmesi için güç analizi ile istatistiksel analiz yapılması zorunludur. İstatistiksel analiz yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

· BVÜ-HADYEK' ten onay almış projeler için deney hayvanı talebi, BVÜ-HADYEK kabul yazısı ve eksiksiz doldurulmuş Deney Hayvanı Talep Formu ile Merkez Müdürlüğü'ne başvurur.

 

· Deney hayvanı talebinin değerlendirilmesi ve onaylanmasını takiben banka hesabına yatırılması gereken ücret proje yürütücüsüne bildirilir. Dekontun Merkez Müdürlüğü'ne ulaşmasını takiben hayvan üretimi için planlama yapılır.

 

· Deney hayvanı talep formunda belirtilen çalışma takvimine göre üretilip yetiştirilen hayvanların bir ay süre ile deneye alınmaması durumunda, hayvanlar başka projelere tahsis edilir.​


Deney Hayvanları Talep Formu için tıklayınız.​

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu için tıklay​ınız.