Oturum Aç

 Formlar

1.SORUMLU ARAŞTIRMACI BAŞVURU KONTROL LİSTESİ

2.DİLEKÇE

3.BAŞVURU FORMU

4.TAAHHÜTNAME

5.BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU ÖRNEĞİ

6.TANI VE TEDAVİ AMAÇLI MATERYAL ALIMI ONAM FORMU

7.ÖRNEK KURUMDAN İZİN BAŞVURU FORMU

8.ÖZGEÇMİŞ FORMU

​" Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna yapılan tüm başvurulara kurum izin belgesinin eklenmesi zorunludur. Kurum izin belgesi olmayan başvurular kabul edilmeyecektir." 

"Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu yönergesi 9.maddesine göre kurum dışı başvurularda, Bezmialem Vakıf Üniversitesi bünyesinde bulunan bir araştırmacı olmaması halinde " ​1.500 TL "  başvuru ücreti alınacaktır."