Formlar

 

Etik Kurul dosyası hazırlarken dikkat edilecek hususlar​​

  1. SORUMLU ARAŞTIRMACI BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ
  2. DİLEKÇE
  3. İZİN BAŞVURU FORMU
  4. GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU TAAHHÜTNAMESİ
  5. GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL BAŞVURU FORMU
  6. BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU
  7. TANI VE TEDAVİ AMAÇLI MATERYAL ALIMI ONAM FORMU
  8. ÖZGEÇMİŞ FORMU

​" Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna yapılan tüm başvurulara kurum izin belgesinin eklenmesi zorunludur. Kurum izin belgesi olmayan başvurular kabul edilmeyecektir." 

"Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu yönergesi 9.maddesine göre kurum dışı başvurularda, Bezmialem Vakıf Üniversitesi bünyesinde bulunan bir araştırmacı olmaması halinde " ​1.500 TL "  başvuru ücreti alınacaktır."