Proje Çağrıları

 Proje Çağrıları

TÜBİTAK

ARDEB 1001 - 2020 yılı 1. Dönem Başvuruları Başladı!

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nın 2020 yılı 1. dönem başvuruları 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır.

2020 yılı 1. dönem 1001 programında değerlendirilecek proje önerilerine aşağıdaki belirtilen kriterlere göre toplam puanın %25'ine kadar ek puan verilecektir.

  • Proje yürütücüsünün daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde ettiği çıktı performansı
  • TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi'ndeki artış
  • Ufuk 2020 Programı kapsamında, doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle desteklenen programlara sunulan projelerde, ilgili kurum/kuruluş adına proje yürütücüsü olmak 
  • Çok Disiplinli / Disiplinler arası Projeler 
  • Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Üniversite İşbirliği 
  • Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Sanayi İşbirliği

 

Ayrıca başvuruyu kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla; başvuru aşamasında proje öneri formu ve ekleri (Ek-1 Kaynaklar ile Ek-2 Bütçe ve Gerekçesi) dışında hiçbir belge talep edilmeyecektir.

Çevrimiçi başvurunun ve E-imza sürecinin tamamlanması için son tarih 3 Temmuz 2020'dir.

Detaylı bilgiye https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr linkinden ulaşabilirsiniz.

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı açılmıştır.

Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş (Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye'de yerleşik sermaye şirketi) ile en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun (üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri) ortak başvuruları kabul edilecektir.

 

Ön kayıt için son tarih*17 Ağustos 2020; Saat 17:00
Başvuruların PRODİS üzerinden alınması**

15 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020

(saat 17:00'ye kadar)

Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanmasıEksik belgenin tamamlanmasının istendiği tarihten itibaren en geç 21 takvim günü içerisinde eksik belgeler tamamlanır.
Destek başlangıç tarihi1 Ocak 2021

 

Detaylı bilgiye https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/patent-tabanli-teknoloji-transferi-destekleme-cagrisi-patent-lisans-2020-1-acildi linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Uluslararası Proje Çağrıları

HORIZON 2020


IMI-ECSEL Joint Activity Trials@Home Ortak Çağrısı Açıldı!

ECSEL Joint Undertaking, elektronik teknolojilerle yeni tedaviler ve ilaçlar sunabilmek ve temel klinik denemeler aşamasını basitleştirip hızlandırabilmek için Innovative Medicines Initiative (IMI) ile ortak çağrı ilan etmiştir.

Çağrı kapsamında Trials@Home - Uzaktan Merkezi Olmayan Klinik Araştırmalar için Yeni Nesil Dijital Teknolojiler (Next Generation Digital Technologies for Remote Decentralised Clinical Trials (RDCTs)) proje çağrısı açılmıştır.

Son başvuru tarihi 30 Eylül 2020'dir.

Detaylı bilgiye https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ecsel-2020-3-imi-ecsel;freeTextSearchKeyword=ecsel;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState linkinden ulaşabilirsiniz.

2020 yılı ECSEL çağrılarına https://www.ecsel.eu/calls/calls-2020 linkinden ulaşabilirsiniz.

Trials@Home sitesine https://trialsathome.com/ linkinden ulaşabilirsiniz.


COVID-19'a Karşı Dijital Teknolojiler, Yapay Zeka, Medikal Ekipman Üretimi, Sosyal Bilimler ve Avrupa Çapında Kohort Araştırmaları için Acil Aksiyon Çağrıları Açıldı!

Avrupa Komisyonu, COVID-19 pandemisine karşı ikinci acil aksiyon çağrısını (Expression of Interest) kapsamında özel çağrılar açılmıştır.

 

11 Haziran 2020 17:00'de (CET) kapanacak olan çağrılarda, Ufuk2020 çok ortaklı proje kuralları geçerli olacaktır.

 

Çağrı başlıkları:

1)SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment

Çağrı detayı ve başvuru için: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2a;freeTextSearchKeyword=Coronavirus;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

2)SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels (TRL)
Çağrı detayı ve başvuru için: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2b;freeTextSearchKeyword=Coronavirus;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

3)SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response
Çağrı detayı ve başvuru için: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2c;freeTextSearchKeyword=Coronavirus;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

4)SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D Pan-European COVID-19 cohorts
Çağrı detayı ve başvuru için: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2d;freeTextSearchKeyword=Coronavirus;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

5)SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E Networking of existing EU and international cohorts of relevance to COVID-19

Çağrı detayı ve başvuru için: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2e;freeTextSearchKeyword=Coronavirus;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState