TTO Hizmetleri

 TTO Hizmetleri

TTO, hizmetlerini 5 ayrı modülde sunmaktadır.

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

Üniversitenin iç paydaşlarının ve dış paydaşlarının, Ar-Ge projeleri yürütme, proje geliştirme, teknoloji, buluş ve girişimcilik konularında bilgi sahibi kılınmasını kapsar.

Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Üniversite iç paydaşlarının ulusal ve uluslararası hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemlerinin yürütülmesini kapsar.

Modül 3: Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Proje Geliştirme-Yönetim Hizmetleri

Üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasını kapsar. 

Modül 4: Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakların Korunması ve Lisanslama Hizmetleri

Üniversitede fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde tescil işlemleri, fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini kapsar.

Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak Üniversitenin iç paydaşları tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesini kapsar.