Teknoloji Transfer Ofisi

 Teknoloji Transfer Ofisi

​​ 0001 (1).jpg
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Üniversitenin iç paydaşları tarafından yürütülen veya ortak olunan projelerin başvuru, gerçekleştirme ve ticarileştirme süreçlerine yasal, idari, teknik ve bütçe konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek ve koordine etmek; Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektörle işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak 19 Şubat 2020 tarihli 04/01 sayılı Senato ve 14 Mart 2020 tarihli 05/02 sayılı Mütevelli Heyeti kararıyla kurulmuştur.