Başvuru Protokolü

 Başvuru Protokolü

Makalenin tam metni ve Beyan Formu' nun eksiksiz doldurulması ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi sekreterliğine iletilmesi gerekmektedir. BAP biriminden destek alındıysa proje numarası mutlaka belirtilmelidir.

*Ödül verilebilmesi için, çalışmaların BVÜ'de  yapılmış olması ve yayında BVÜ veya BVU (Bezmialem Vakif University) adresi yazması gerekmektedir.

*Son iki yılda üretilen yayınlar ödüllendirilir. Daha eski yayınlar değerlendirmeye alınmaz. 

  • Tüm başvurular; Makale ve İmzalı Beyan Formu ile birlikte bap@bezmialem.edu.tr adresine iletilmelidir.  Elden başvurular kabul edilmemektedir.
  • Editing başvurusu yapılıyorsa ödeme yapıldığını gösteren belgeler ek olarak iletilmeli ve beyan formunda belirtilmelidir.
  • Makale basım ücreti masrafları için ödeme yapıldığını gösteren belgeler ve ilgili dergi ile yapılan kabul yazışmaları ek olarak ibraz edilmeli, beyan formunda belirtilmelidir.
  • Sadece kitap başvurularında ise basılı kitap BAP sekretaryası ile paylaşılmalıdır.
  • Aşağıdaki belirtilen tarihlerde iletilmeyen başvurular, bir sonraki dönemde görüşülecektir.

        Toplantı tarihlerinde değişiklik olması durumunda duyuru yapılacaktır.


2022 yılı Akademik Yayınları Destekleme Komisyon Toplantı takvimi aşağıdaki gibidir.

 
Başvuru Dönemi Toplantı ​Tarihi​
2.Dönem Son Başvuru Tarihi: 31.04.2022 18.05.2022
3.Dönem Son Başvuru Tarihi: 30.06.2022 14.07.2022
4.Dönem Son Başvuru Tarihi: 31.08.2022 15.09.2022
5.Dönem Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022 15.12.2022​​