Başvuru Protokolü

 Başvuru Protokolü


Makalenin tam metni ve Beyan Formu'nun eksiksiz doldurulması ve Akademik Yayınları Destekleme Komisyonu sekreterliğine iletilmesi gerekmektedir.

2020 yılı Akademik Yayınları Destekleme Komisyonu Toplantı Tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiş olup, ilgili ayların  ilk haftaları alınan başvurular o ay içinde yapılacak olan toplantıya dahil edilecek, daha sonra gelen başvurular bir sonraki dönemde görüşülecektir.​


2020 yılı Toplantı takvimi aşağıdaki gibidir.


Eylül dönemi toplantı tarihi: 03.09.2020