Veri Tabanı Kullanım Koşulları

 

Veritabanları Kullanım Kuralları 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi, yayıncı ve firmalarla yapmış olduğu lisans anlaşmaları sonucu elektronik ka​ynaklara abone olmuştur veya satın almıştır. Kütüphane kullanıcıları kütüphanemizin abonesi olduğu veya satın aldığı e-kaynakları Üniversitemiz içerisinde herhangi bir internet erişimli bilgisayardan IP erişimli olarak ücretsiz kullanabilmektedirler. Yapılan anlaşmalardaki kuralların herhangi bir kişi tarafından ihlal edilmesi, geçici bir süre için veri tabanlarının Üniversitemize kapatılmasına yol açabilmekte, bazı durumlarda ise, anlaşma iptal edilerek, veritabanlarının Üniversitemize tamamen kapatılmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu yüzden veri tabanları e-kaynaklar kullanım kurallarına uygunluk zorunludur.


Bu tür sorunlara engel olabilmek için aşağıda belirtilen kurallara uyulması gereklidir.

a) IP kontrollü olarak kullanıma açılan veri tabanlarına üniversite içindeki tüm bilgisayarlardan ve uzaktan erişim sistemiyle üniversite dışından da erişim mümkündür.

b) Veri tabanları sadece kişisel araştırma yapmak ve bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir. 

c) Veri tabanlarından belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir (tek bir makale, bir kitabın bir bölümü, gibi). 

d) Veri tabanları kişisel bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir. (Örneğin: araştırmanızda veya dersinizde kullanabilirsiniz)

e) Veri tabanlarından aldığınız bilgiyi üniversite içerisinde personel ve öğrencilerle paylaşabilirsiniz.​

Kullanımda yapılmaması gerekenler ise; 

a) Veri tabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, sistematik şekilde, çok sayıda yayının kopyalanması yasaktır. 

b) Veri tabanının satılması, içeriğinin dağıtılması veya kar amaçlı kullanılması yasaktır.

c) Veri tabanından kopyalanan bilgilerin, kurum dışındaki kişilerle paylaşılması yasaktır. 

d) Veri tabanlarından kopyalanan içerik bilgisi veya makalelerin, e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılması yasaktır. 

e) Veri tabanlarında yer alan bilgilerin üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.

f) Bilindiği gibi; ANKOS çerçevesinde abone olunan veya deneme erişimi sağlanmış elektronik dergi ve veri tabanlarından sistematik makale veya bibliyografik bilgi indirilmesi, kütüphanelerin yayınevleri ile yaptıkları lisans anlaşmalarına aykırı hareket anlamına gelmekte ve bu uygulamanın tüm sorumluluğu ilgili Üniversite Kütüphanesine ait olmaktadır. Bu durumda yayınevleri elektronik erişimi kapatmakta ve bundan tüm kullanıcılar zarar görmektedir. Makale veya Bibliyografik kayıt download edilmesi sırasında 3. parti yazılımlar kullanmak ( Getright, Flashget, Akıllı Robot v.b.) Sistematik download (bir derginin veya veri tabanının tüm kayıtlarının aynı makinadan download edilmesi) Telif Hakları Kanunlarına göre tüm Dünyada yasaktır.