Oturum Aç

 Burslar


Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursu

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği hükümleri gereğince aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler burs alabilir:

1. Öğrenciler Tıp Fakültesinde okumak zorundadır.

2. Öğrenciler akademik yılın sonunda en az 58 kredi almak zorundadır.

3. Öğrenciler, tüm dersleri (zorunlu derslerden bütünleme sınavına girmeden) başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

Bu koşulları sağlayan öğrenciler 80/100 not ortalaması ile %50, 85/100 ortalaması ile %100 burs elde edebilmektedir.

 

Akademik Başarı Bursu

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Önlisans, Lisans Burs Yönergesi hükümleri doğrultusunda:

Sınıflarındaki başarı sıralamasında ilk %10'luk dilime girmeyi başaran öğrencilerden, ilk %5'lik dilim %50, ikinci %5'lik dilim %25 burs hakkına sahip olur.