Oturum Aç

 BVU2019001

​​​
İHALE KAYIT NOBVU2019001
İHALE TARİHİ​2​​1.11.2019
İHALE SAATİ​13:30
İHALE KONUSU Niteliği, Türü ​ve Miktarı
Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü; 100 Adet Masaüstü Bilgisayar ve 20 Adet Monitör Alımı.

İHALENİN YAPILACAĞI YERAdnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Dekanlık Binası Satınalma Komisyon Başkanı Toplantı odasında yapılacaktır.
İHALE USULÜAçık İhale Usulü 
SON TEKLİF VERME SAATİ VE YERİ
21.11.2019  / 13:00  
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Satınalma Müdürlüğü
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARIİstenmemektedir.
İSTENEN BELGELER​ 1. Sözleşme Taslağı 
2. İdari Şartname 
3. Teknik Şartname 
4. Mali Teklif Mektubu 
5. Ticaret sicil gazetesi 
6. Vergi levhası 
7. İmza sirküleri 
8. Faaliyet belgesi 
9. SGK borcu yoktur yazısı 
10.Vergi borcu yoktur yazısı 
11. İsteklilere ait EKAP sitesinden alınan Yasaklı Sorgulama belgesi. 
AÇIKLAMA
*İstekli, ihale dokümanını Üniversite’nin Satınalma Müdürlüğü’nde ve web sitesinde bedelsiz görebilir.
*İhaleye katılmak için dokümanlarının alınması zorunludur. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Vakıf Bankası Vatan Cad. Şubesi TR62 0001 5001 5800 7297 2538 27 iban numaralı hesabına “İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirterek 50 TL (ElliTürkLirası) para yatırarak, ödemeye ait dekont nüshasını ve firmasına ait kaşesini yanlarında getirerek ihale dokümanları Üniversite Satınalma Müdürlüğü’nden satın alabilir.
İHALE DOSYA EKLERİ