Oturum Aç

 BVU2019002

İHALE KAYIT NOBVU2019002
İHALE TARİHİ​ VE SAATİ05.12.2019 – 14:00
İhale Konusu
İşin Adı, Niteliği, Türü Ve Miktarı
1 Adet Beyin Cerrahi Ameliyat Mikroskobu Alımı

İhalenin Yapılacağı Yer
Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Dekanlık Binası Satınalma Komisyon Başkanı Toplantı odasında yapılacaktır.

İhale UsulüAçık İhale Usulü 
Teklif Verme Tarih, Saati Ve Yeri
05.12.2019 – 14:00
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Satınalma Müdürlüğü
Geçici Teminat Miktarıİstenmemektedir.
İstenen Belgeler
1. Sözleşme Taslağı 
2. İdari Şartname 
3. Teknik Şartname 
4. Mali Teklif Mektubu 
5. Ticaret sicil gazetesi 
6. Vergi levhası 
7. İmza sirküleri 
8. Faaliyet belgesi 
9.Vergi borcu yoktur yazısı 
10. İsteklilere ait EKAP sitesinden alınan Yasaklı Sorgulama belgesi. 
Şartname Ve Eklerinin Nereden Ve Hangi Şartlarla Alınacağı, *İstekli, ihale dokümanını Satınalma Müdürlüğü’nde ve web sitesinde bedelsiz görebilir.
*İhaleye katılmak için dokümanlarının alınması zorunludur. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Vakıf Bankası Vatan Cad. Şubesi TR62 0001 5001 5800 7297 2538 27 iban numaralı hesabına “İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirterek 100 TL (Yüz TürkLirası) para yatırarak, ödemeye ait dekont nüshasını ve firmasına ait kaşesini yanlarında getirerek ihale dokümanları Üniversite Satınalma Müdürlüğü’nden satın alabilir.​
İHALE DOSYA EKLERİ