Oturum Aç

 İçerik Düzenleyicisi

​​​​​
İHALE KAYIT NO BVU2019003
İHALE TARİHİ​ 19.12.2019
İHALE SAATİ​ 14:00
İHALE KONUSU Niteliği, Türü ​ve Miktarı
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

İHALENİN YAPILACAĞI YER Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Dekanlık Binası Satınalma Komisyon Başkanı Toplantı odasında yapılacaktır.
İHALE USULÜ Açık İhale Usulü 
SON TEKLİF VERME SAATİ VE YERİ
19.12.2019  / 11:00  
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Satınalma Müdürlüğü
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI İstenmemektedir.
İSTENEN BELGELER​
1. Sözleşme Taslağı 
2. İdari Şartname 
3. Teknik Şartname 
4.  İhale Birim Fiyat Teklif Cetveli
5. Ticaret sicil gazetesi 
6. Vergi levhası 
7. İmza sirküleri 
8. Faaliyet belgesi 
9. SGK borcu yoktur yazısı 
10.Vergi borcu yoktur yazısı 
11. İsteklilere ait EKAP sitesinden alınan Yasaklı Sorgulama belgesi.
12. İsteklinin Vakıf Üniversiteler tarafından yasaklı olmadığına dair taahhütname.
AÇIKLAMA
*İstekli, ihale dokümanını Üniversite’nin Satınalma Müdürlüğü’nde ve web sitesinde bedelsiz görebilir.
*İhaleye katılmak için dokümanlarının alınması zorunludur. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Vakıf Bankası Vatan Cad. Şubesi TR62 0001 5001 5800 7297 2538 27 iban numaralı hesabına “İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirterek 50 TL (ElliTürkLirası) para yatırarak, ödemeye ait dekont nüshasını ve firmasına ait kaşesini yanlarında getirerek ihale dokümanları Üniversite Satınalma Müdürlüğü’nden satın alabilir.​
İHALE DOSYA EKLERİ