Oturum Aç

İHALE KAYIT NO​ BVU2020003
İHALE TARİHİ​ ve SAATİ 20.02.2020 – 14:00
İHALE KONUSU Niteliği, Türü ​ve Miktarı
1 Yıl Süreli Kit Karşılığı Otomatik Sıvı Bazlı Sitoloji Sistemi Alımı

İHALENİN YAPILACAĞI YER Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Dekanlık Binası Satınal​​ma Komisyon Başkanı Toplantı odasında yapılacaktır.​
İHALE USULÜ Açık İhale Usulü 
SON TEKLİF VERME SAATİ VE YERİ
20.02.2020  / 12:00  
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Satınalma Müdürlüğü

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI İstenmemektedir.
İSTENEN BELGELER​
1. Sözleşme Taslağı
2. İdari Şartname
3. Teknik Şartname
4. Mali Teklif Mektubu
5. Ticaret sicil gazetesi
6. Vergi levhası
7. İmza sirküleri
8. Faaliyet belgesi
9. SGK borcu yoktur yazısı
10.Vergi borcu yoktur yazısı
11. İsteklilere ait EKAP sitesinden alınan Yasaklı Sorgulama belgesi.
12. Vakıf Üniversiteleri Tarafınsan yasaklı olmadığına dair taahhütname
ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI
*İstekli, ihale dokümanını Üniversite'nin Satınalma Müdürlüğü'nde ve web sitesinde bedelsiz görebilir.

*İhaleye katılmak için dokümanlarının alınması zorunludur. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Vakıf Bankası Vatan Cad. Şubesi TR62 0001 5001 5800 7297 2538 27 iban numaralı hesabına "İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını" belirterek 100 TL (Yüz TürkLirası) para yatırarak, ödemeye ait dekont nüshasını ve firmasına ait kaşesini yanlarında getirerek ihale dokümanları Üniversite Satınalma Müdürlüğü'nden satın alabilir.​​


İHALE DOSYA EKLERİ

​​​