Oturum Aç

İHALE KAYIT NO​ BVU2020004
İHALE TARİHİ​ ve SAATİ 20.02.2020 – 12:00
İHALE KONUSU Niteliği, Türü ​ve Miktarı
1 Yıl Süreli Hastabaşı Kullanım olan TAVİ ve MİTRACLİP Katheter Birim fiyat anlaşması
İHALENİN YAPILACAĞI YER Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Dekanlık Binası Satınalma Komisyon Başkanı Toplantı odasında yapılacaktır.​
İHALE USULÜ Açık İhale Usulü 
SON TEKLİF VERME SAATİ VE YERİ
20.02.2020  / 12:00  
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Satınalma Müdürlüğü 
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI İstenmemektedir.
İSTENEN BELGELER​
1. Sözleşme Taslağı
2. İdari Şartname
3. Teknik Şartname
4. Mali Teklif Mektubu
5. Ticaret sicil gazetesi
6. Vergi levhası
7. İmza sirküleri
8. Faaliyet belgesi
9. Vergi borcu yoktur yazısı 
10. İsteklilere ait EKAP sitesinden alınan Yasaklı Sorgulama belgesi.
ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI İstekli, ihale dokümanını Üniversite’nin Satınalma Müdürlüğü’nde ve web sitesinde bedelsiz görebilir.​
İHALE DOSYA EKLERİ  BVU2020004 Evrakları.rar

​​​​​​