Oturum Aç
​​​​​
T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
TIP FAÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ ​
İHALE KAYIT NO​BVU2020008
İHALE TARİHİ​ ve SAATİ20/03/2020 14:30
İHALE KONUSU Niteliği, Türü ​ve Miktarı2 yıl Süreli Kit Karşılığı İmmünhistokimya ve Histokimya Sistemi Alımı
İHALENİN YAPILACAĞI YERİhalenin Yapılacağı Yer Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Dekanlık Binası Satınalma Komisyon Başkanı Toplantı odasında yapılacaktır.
İHALE USULÜAçık İhale Usulü 
SON TEKLİF VERME SAATİ VE YERİ
20/03/2020 12:30
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Satınalma Müdürlüğü
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARIİstenmemektedir.
İSTENEN BELGELER​
1. Sözleşme Taslağı 
2. İdari Şartname 
3. Teknik Şartname 
4. Mali Teklif Mektubu 
5. Ticaret sicil gazetesi 
6. Vergi levhası 
7. İmza sirküleri 
8. Faaliyet belgesi 
9. SGK borcu yoktur yazısı 
10.Vergi borcu yoktur yazısı 
11. İsteklilere ait EKAP sitesinden alınan Yasaklı Sorgulama belgesi.
12. Vakıf Üniversiteleri Tarafınsan yasaklı olmadığına dair taahhütname. 
ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI
*İstekli, ihale dokümanını  Satınalma Müdürlüğü’nde ve web sitesinde bedelsiz görebilir.
*İhaleye katılmak için dokümanlarının alınması zorunludur. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Vakıf Bankası Vatan Cad. Şubesi TR62 0001 5001 5800 7297 2538 27 iban numaralı hesabına “İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirterek 100 TL (Yüz TürkLirası) para yatırarak, ödemeye ait dekont nüshasını ve firmasına ait kaşesini yanlarında getirerek ihale dokümanları Satınalma Müdürlüğü’nden satın alabilir.​
İHALE DOSYA EKLERİ ​ BVU2020008.rar