Oturum Aç

 Hedeflerimiz - İlkelerimiz


- Eğitim birimlerimiz ile günümüz gereksinimlerine yönelik evrensel düzeyde hizmet üretebilecek  ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyde eğitimli insanlar yetiştirmek,

- Ülkemizin sağlık ve eğitim sorunları üzerine kapsamlı araştırma projeleri gerçekleştirecek, ülkesine katma değer oluşturabilecek  genç araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmek

- Olanakları sınırlı, yetenekli ve başarılı gençlerimize destek olmak,

- Öğrencilerin %20'sinin burslu olarak öğrenim görmesini sağlamak,

- Öğrencilere proje esaslı burs temin etmek

- Şehit, yetim ve fakir aile çocukları için burs temin etmek,

- Olanakları sınırlı gençlerimizin, yurt, yemek bedeli ve diğer sosyal hizmetlerden ücretsiz yararlanmalarını sağlamak

- Üniversitemizde tercih eden öğrencilerimize yönelik olarak, bir yıllık ? Yabancı  Dil Hazırlık Sınıfı? uygulaması gerçekleştirmek, daha sonraki yıllarda dersleri üçte bir oranında yabancı dilde yapmak,

- Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişimini yüksek düzeyde temin etmek

- Üniversitemizde ülkemiz sağlık ve eğitim sorunlarının önceliklerine göre bir eğitim ve öğretim programı yürütmek,

- Eğitim, idare ve hizmet alanında toplam kalite yönetimine özel önem vermek    

- İstanbul Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları ile sürekli ve karşılıklı ilişki sağlanarak, sağlık eğitim ve öğretim alanında  interaktif ve uygulamalı bir eğitim ve öğretim programı yürütmek,

- Özel sektörle birlikte yürütülen araştırma projelerini teşvik ederek, Sanayi-Üniversite işbirliği sağlamak

- Tıp Fakültemiz bünyesinde ilk 2  yıl içerisinde İstanbul İlimizin en modern Acil, Yoğun bakım, Yanık ve Diyaliz merkezlerini faaliyete geçirmek

- İlk 4 yılı içerisinde  Kemik iliği, Transplantasyon, Kanser  tanı ve tedavi  ve Moleküler Genetik merkezlerinin kurulmasını sağlamak


İlkelerimiz

Bilimsellik
Özgür düşünce
Araştırmacı ruh
Fırsat eşitliği
Etik değerlere bağlılık
Evrensel değerlerle donanım
İnsancıl yaklaşımları önceleyen sağlık ve eğitim anlayışı