Page 26 - aktuel-16

Basic HTML Version

26
/ BezmiâlemAktüel 2017
Zencefilgiller
(Zingiberaceae) ailesindenCurcuma longa L. rizomları yumurta veya
armut biçiminde, yan rizomlar parmak biçimindedir. Esas rizomdan elde edilen
droğa “yuvarlak zerdeçal”, yan rizomlardan elde edilene “uzun zerdeçal” veya
“parmak zerdeçal” denir. İngilizce'de “Turmeric” adıyla bilinir. Köri/kari (Curry)
olarak bilinen Hint baharat karışımının da ana bileşenidir. Zerdeçal rizomları; Hint
Farmakopesi'ne göre; % 1,5 ten az kurkumin içermemelidir. Ayrıca suda çözünen
madde miktarı %12'den az; alkolde çözünen madde miktarı ise % 6'dan az
olmamalıdır. Zerdeçal; Hindistan başta olmak üzere; Çin, Tayvan, Japonya,
Tayland, Burma, Endonezya ve Afrika'da tarımı yapılmaktadır. Halk arasında
“zerdeçal” olarak bilinen Curcuma longa L., Zingiberaceae familyasından, sarı
Yemeklerimize lezzet katan zerdeçal diğer taraftan şifa da dağıtıyor.
Zerdeçal hemen hemen bütün kanser türlerinde hem koruyucu hem de
iyileştirici etkisiyle öne çıkıyor.
DOĞANIN İYİLEŞTİRİCİ
GÜCÜ
ZERDEÇAL
PROF.DR. MURAT KARTAL /
BVU ECZACILIK FAKÜLTESİ FİTOTERAPİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitkidir. “Hint
safranı” olarak da bilinir. Anavatanı Güney Asya’dır.
Tıbbi kullanım geçmişi 4000 yılı buluyor. Ayurvedik ve
Çin tıbbında sindirim sistemi, karaciğer problemleri,
cilt hastalıkları ve yaraların iyileştirilmesinde anti-
enflamatuvar olarak kullanılmıştır. Zerdeçal baharat
olarak çorbadan salataya, yemeklerden tatlılara
kadar geniş kapsamda besinlere hem lezzet hem
de renk katmaktadır. Zerdeçal hemen hemen bütün
kanser türlerinde hem koruyucu hem de iyileştirici
etkisi bulunan bitkilerden biridir. Uzakdoğu tıbbında
binlerce yıldır kullanılan, sarı renkte kök bir bitki olan
zerdeçalın faydaları üstüne birçok araştırma yapılmış
ve yapılmaya devam etmektedir.
Kurkumin;
Zerdeçal bitkisinin rizomlarından elde edilen
major biyoaktif bileşenlerin en önemlisidir. Zerdeçalın
içerisinde bulunan kurkuminoitlerin (kurkumin,
demetilkurkumin, bisdemetilkurkumin) vücudumuzda
hasara yol açan serbest oksijen radikallerinin
(antioksidan) ve iltihaba yol açan maddelerin
oluşumunun (transkripsiyon faktörleri) önlenmesi ve
vücutta yol açtığı hasarın bastırılmasında kuvvetli katkısı
bulunduğu araştırmalar ile gösterilmiştir. Geleneksel
tıpta zerdeçal; hazımsızlık, üriner sistem enfeksiyonları,
karaciğer hastalıkları ve romatoid artrit gibi çok çeşitli
hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.
Kurkumin;
tautomer olarak bilinen iki moleküler
konfigürasyona sahiptir. Keto formu asidik ve nötral
pH’larda, enol formu ise alkali pH’larda oluşmaktadır.
Kurkuminoidler; zerdeçal kökünde bulunan başlıca %
80 oranında kurkumin, % 17 demetoksi-kurkumin ve
% 3 oranında bisdemetoksi-kurkumin olarak üç ana
molekülün karışımıdır.
Kemoterapi ve radyoterapi uygulanan kanser
hastalarında, kullanılan tedaviler ile birlikte tamamlayıcı
olarakkurkuminoitlerinkullanılmasınınkansertedavisinin
daha etkili olmasını sağlayabildiği ve kemoterapi ya da
radyoterapinin yol açtığı organ hasarlarını önleyebildiği
kanıtlanmıştır. Hem kurkumin hem de zerdeçal preklinik
çalışmalarda kolon ve pankreas kanserine karşı önemli
antikanser aktivitesine sahiptir. Kemoterapiyle birlikte,
tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak kullanılan zerdeçalın
kemoterapinin etkilerini artırdığı bilimsel araştırmalarla
kanıtlanmıştır. Kanser tedavisi görenler, kurkumin veya
zerdeçal kullanımının hekimlerine danışarak ve hekim
kontrolünde kullanmaları gerekir.