Duyurular
2020-2021 Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Süreçleri 26.02.2021

​Sevgili Öğrencilerimiz,

Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları doğrultusunda alınacak tedbirler ve genel planlamalar Üniversitemiz Senatosunun 17.02.2021 tarihli,  04 sayılı toplantısında görüşülmüş olup, detayları sizlerle paylaşmak isteriz.

  • Bahar döneminde tüm programlarımızın teorik dersleri dijital imkanlarla uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılacaktır. Dersler, ilan edilecek ders programındaki ders saatlerinde senkron ve asenkron olarak yapılacaktır.
  • Uzaktan öğretim yolu ile verilecek dersler çevrimiçi yöntemler kullanılarak, senkron ya da asenkron olarak ''Microsoft Teams'' üzerinden yapılacaktır.
  • Tüm programlarımızın uygulama dersleri sosyal mesafe kuralları gözetilerek, seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze yapılacaktır.
  • Uygulama dersleri için üniversite yerleşkesinde bulunduğunuz süreçlerde yemekhane kullanımınız sizlere bildirilecek olan saatlerde olacaktır. Kafeterya hizmetleri de sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, gerekli tedbirler alınarak sizlere sunulacaktır. Sizlerin de bu kurallara uyması yüksek önem arz etmektedir.
  • Üniversite yerleşkelerinde açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu İl Pandemi Kurulu Kararları çerçevesinde yürütülecektir.
  • Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecek yeni kararlar olması halinde, sizlerle ivedilikle paylaşılacaktır.
  • Daha önce ilan ettiğimiz şekilde, 8 Mart 2021 tarihi itibari ile tüm bölüm/programlarımızın bahar dönemi dersleri başlamış olacaktır.
  • Yüksekokulumuz eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin açıklamalara, aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
  • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ders planlarınıza ilişkin duyuru için tıklayınız
  • Üniversitemiz duyuru metni için tıklayınız. 

Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde sizlerin sağlığı bizler için önceliklidir. Bu sebeple Pandemi sürecine ilişkin alınmış ve alınacak olan tüm kararlara katiyetle uymanız beklenmektedir. Bu süreci sizlerin de gayretiyle en iyi şekilde yöneteceğimize inancımız tamdır. Şartlar ne olursa olsun bilgiye ulaşma, pratiğe dönüştürme konusundaki gayretleriniz, değişen dünyada sizlerin her zaman bir adım önde olmanızı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle yeni akademik döneminizi tebrik eder ve hepinize başarılar dileriz.