Mütevelli Heyeti

​​A​hmet AKÇA - Başkan

​Yunus NACAR - Başkan Vekili

​​Bekir Hulusi CANSU​​

​Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ 

Prof. Dr. Ahmet GÜL

Prof. Dr.​ Ahmet Emre BİLGİLİ

​​Fahrettin ÖZDEMİRCİ

​Ziya Altan ELMAS

Rifat TÜRKER

​Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU - Rektör​

Dr. Zeynep GÖRMEZOĞLU​​ - Genel Sekreter (Raportör)​


Üniversitemizin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyeti, yükseköğretim kurumunun tüzel kişiliğini temsil etmektedir. Mütevelli Heyet kanun ve yönetmeliklerde öngörülen şartlara ve niteliklere sahip, Vakıflar Meclisi tarafından 4 yıl süre ile seçilen en az 7 kişiden oluşur. Rektör Mütevelli Heyet'in tabii üyesidir. Rektör dışındaki üniversite mensupları Mütevelli Heyet'te görev alamaz. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitesinden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetinde görev alabilirler.​​​​​​​​​​​​​
​​