Kurumsal İletişim Direktörlüğü

 

Timuçin TUNÇ
Kurumsal İletişim Direktörü
ttunc@bezmialem.edu.tr

​​


Kurumsal İletişim Direktörlüğünün Görevleri :​

Protokol, halkla ilişkiler, tanıtım, basın-yayın ilişkileri, organizasyon, seminer, kongre, tasarım ve web güncellemelerinin de bağlı olduğu koordinasyon birimlerinden oluşmaktadır.

Kurumsal İletişim hedeflerinin belirlenmesini sağlayarak, kurum içi ve kurum dışı imaj disiplini oluşturmak.

Üniversiteyi belirlenen hedefe taşıyacak stratejilerin formüle edilmesini sağlamak.

Bu stratejilere uygun, halkla ilişkiler, ​özel ve resmi kurum ilişkileri etkinliklerini de içeren bütünleşik iletişim programlarının geliştirilip uygulanması sürecini yönetmek.

Üniversitenin tüm birimleri arasındaki bilgi akışı ile eşgüdümün sağlanması ve yönetilmesi.