İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
 Mali İşler Direktörlüğü

 

Mali İşler Direktörü


Mali İşler Direktörlüğünün görevleri :

Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,

Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek, ​Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.​