Enstitü Teşkilatı

 Enstitü İdari Teşkilatı

​​​
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Zeynep MAYADAĞLI – Enstitü Sekreteri 


E-Posta : zmayadagli@bezmialem.edu.tr

Telefon : 0212 523 22 88 (3012)


Sena ÖZBEYLİ- Uzman

sozbeyli@bezmialem.edu.tr
Telefon : 0212 523 22 88 (3013)


Övgü IŞIK- Uzman Yardımcısı

oisik@bezmialem.edu.tr
Telefon : 0212 523 22 88 (3014)


Jale GÜL – Uzman Yardımcısı
jale.gul@bezmialem.edu.tr
Telefon : 0212 523 22 88 (3015)Gastroenteroloji Enstitüsü

Zeynep MAYADAĞLI – Enstitü Sekreteri Vekili

Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü

Esma BENDEZ - Enstitü Sekreteri 

Enstitü idari görevleri:

Enstitü idari, enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri ve destek hizmetleri biriminden oluşur.

Bir enstitüde, 1'inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.

Enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, enstitünün idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.