İnsan Kaynakları Direktörlüğü

 


Özge ÜNSAL

İnsan Kaynakları Direktör V.


​İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün Görevleri​

  • Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
  • Üniversitemiz personelinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5510 sayılı GSS ve 4857 sayılı İş Kanunu Çerçevesinde atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
  • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
  • Yazı İşleri Müdürlüğünce genel evrak kayıt kabul ve tüm yazışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.