İnsan Kaynakları Direktörlüğü

 


​İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün Görevleri;​

Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

Üniversitemiz personelinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5510 sayılı GSS ve 4857 sayılı İş Kanunu Çerçevesinde atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

Yazı İşleri Müdürlüğünce genel evrak kayıt kabul ve tüm yazışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.