Satın Alma ve Lojistik Direktörlüğü

 Satınalma Müdürlüğü

Serpil SUBAŞI
Satın Alma ve Lojistik Direktör V.
SSubasi@bezmialem.edu.tr

 

Satınalma Müdürlüğü'nün Görevleri:

Satınalma Müdürlüğü, üniversite birimlerinden iletilen talepleri, Satınalma ve İhale Yönetmeliği kapsamında ve onay mercilerin uygunluğu dahilinde gerekli piyasa araştırmalarını tamamlayarak tedarik etmekle sorumludur. Emtia ve hizmet fiyatlarını güncel olarak kontrol etmek, diğer üniversitelerin Satınalma Müdürlük/ Direktörlük birimleri ile iletişim halinde karşılaştırılmalı değerlendirmelerde bulunmak, iç müşteri memnuniyeti odaklı ve çözüm hedefleyici yaklaşımlar sergilemek, ihalelerde ve satınalma operasyonlarında saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini sağlamak, ihtiyaçları uygun şartlarla, zamanında tedarik etmek ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak yükümlülüğündedir.