Oturum Aç

 Senato

Üniversite Senatosu, Rektör'ün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlar ve görüş bildirir. Senato, üniversitenin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar verir; Mütevelli Heyet'çe intikal ettirilen konularda görüş bildirir; bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları verir ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlar. Senato'nun raportörü Üniversite Genel Sekreteri'dir.​


Rektör
Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU
​Rektör Yardımcısı
​Prof. Dr. İbrahim TUNCAY
Rektör Yardımcısı
​Prof. Dr. Fadlullah AKSOY
Genel Sekreter (Raportör) 
Dr. Zeynep GÖRMEZOĞLU
​Tıp Fakültesi Dekan V.​​
Prof. Dr. Ramazan ÖZDEMİR
​Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı​
​Prof. Dr. Alper ALKAN
​Eczacılık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU 
​Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erdal TEKAR​SLAN
Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü
Prof. Dr. Gökçen BAŞARANOĞLU
​Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür​ü
​Prof. Dr. Semra ÖZÇELİK
Sağlık Bilimleri Fakültesi Senatörü
Prof. Dr. Hülya Nilgün GÜRSES
​Tıp Fakültesi Senatörü
Prof. Dr. Nuran YILDIRIM
​Eczacılık Fakültesi Senatörü 
Prof. Dr. Vecdi Melih ALTAN

Diş Hekimliği Fakültesi Senatörü
Prof. Dr. Evrim DALKILIÇ