İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Senato

​Üniversite Senatosu, Rektör'ün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlar ve görüş bildirir. Senato, üniversitenin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar verir; Mütevelli Heyet'çe intikal ettirilen konularda görüş bildirir; bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları verir ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlar. Senato'nun raportörü Üniversite Genel Sekreteri'dir.​


Rektör​ V.

Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU


Rektör Yardımcıları


Prof. Dr. Güven ÇETİN​
Prof. Dr. Mehmet BİLGİN ​

​Genel Sekreter (Raportör) 

Dr. Zeynep GÖRMEZOĞLU

​Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ramazan ÖZDEMİR

​Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Doğan DOLANMAZ 

​Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU

​Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Erdal TEKAR​SLAN

​Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

Prof. Dr. Ali Akçahan GEPDİREMEN

​Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür​ü

​Prof. Dr. Semra ÖZÇELİK

​Tıp Fakültesi Senatörü

Prof. Dr. Nuran YILDIRIM

​​Eczacılık Fakültesi Senatörü 

Prof. Dr. Vecdi Melih ALTAN

​Diş Hekimliği Fakültesi Senatörü

Prof. Dr. Evrim DALKILIÇ​​​​
Sağlık Bilimleri Fakültesi Senatörü 
Prof. Dr. Ümit UĞURLU