İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Yazı İşleri Müdürlüğü

 Yazı İşleri Müdürlüğü


​​sehlem_ertekin.jpg

Serap KANBAK ULUSOY​
Yazı İşleri Müdürü ​


Yazı İşleri Müdürlüğünün Gör​evleri  

  • Üniversitemize kurum içi ve kurum dışından iletilen tüm evrakların Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden iş akışının hızlı, etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak.​
  • Genel Sekreterin talimatı ile Rektörlük ve Genel Sekreterliğin yazışmalarını yürütmek,
  • Genel Sekreterin talimatı ile Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti toplantıları için gündem taslaklarını hazırlamak.
  • Genel Sekreterin talimatı ile Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti toplantısında alınan kararların yazılması, arşivlenmesi.
  • Üniversitemiz Mütevelli Heyeti, Senato ve Yönetim Kurulu Toplantılarında alınan kararların uygulanması hususunda birimlere Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden dağıtım işlemlerinin ivedilikle yürütmesini sağlamak. 
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden evrak iş akışlarında Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin verimli, düzenli, koordineli ve uyumlu çalışmasına katkıda bulunarak hizmet kalitesini arttırmak.
  • Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi üzerinden doküman alışverişinin (resmi yazıların) hızlı, etkin ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
  • Üniversitemiz idari ve akademik birimlerine Yükseköğretim Kurulu Arşiv Yönetmeliğ​i kapsamında resmi belgelerin arşivlenmesi, muhafazası vb konularda destek sağlamak.