Yazı İşleri Müdürlüğü

 Yazı İşleri Müdürlüğü


​​sehlem_ertekin.jpg

Serap KANBAK ULUSOY​
Yazı İşleri Müdürü ​


Yazı İşleri Müdürlüğünün Gör​evleri :​

· Üniversitemize kurum içi ve kurum dışından iletilen tüm evrakların Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden iş akışının hızlı, etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak.​

· Genel Sekreterin talimatı ile Rektörlük ve Genel Sekreterliğin yazışmalarını yürütmek,

· Genel Sekreterin talimatı ile Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti toplantıları için gündem taslaklarını hazırlamak.

· Genel Sekreterin talimatı ile Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti toplantısında alınan kararların yazılması, arşivlenmesi.

· Üniversitemiz Mütevelli Heyeti, Senato ve Yönetim Kurulu Toplantılarında alınan kararların uygulanması hususunda birimlere Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden dağıtım işlemlerinin ivedilikle yürütmesini sağlamak. 

· Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden evrak iş akışlarında Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin verimli, düzenli, koordineli ve uyumlu çalışmasına katkıda bulunarak hizmet kalitesini arttırmak.

· Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi üzerinden doküman alışverişinin (resmi yazıların) hızlı, etkin ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

· Üniversitemiz idari ve akademik birimlerine Yükseköğretim Kurulu Arşiv Yönetmeliği kapsamında resmi belgelerin arşivlenmesi, muhafazası vb konularda destek sağlamak.