Haberler
Lise öğrencileri yaz okulunda YABBE’de 25.09.2023

​Students from different high schools who are interested in fields such as microbiology, biotechnology and molecular biology had the opportunity to learn the information they were curious about in laboratory studies as well as theoretical courses at Beykoz Life Sciences and Biotechnology Institute for two weeks. They also participated in different workshops as well as social and sports activities on the central campus and received their certificates.

Farklı liselerden mikrobiyoloji, biyoteknoloji ve moleküler biyoloji gibi alanlara ilgi duyan öğrenciler, iki hafta boyunca Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde teorik derslerin yanı sıra laboratuvar çalışmalarında merak ettikleri bilgileri öğrenme fırsatını yakaladılar.Ayrıca merkez kampüste gerçekleşen sosyal, sporsal etkinliklerin yanı sıra farklı atölyelerde yer alarak sertifikalarını aldılar.

Lise öğrencileri yaz okulunda YABBE’de