Oturum Aç

 Senato

Üniversite Senatosu, Rektör'ün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlar ve görüş bildirir. Senato, üniversitenin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar verir; Mütevelli Heyet'çe intikal ettirilen konularda görüş bildirir; bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları verir ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlar. Senato'nun raportörü Üniversite Genel Sekreteri'dir.​


Rektör
​Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU
​Rektör Yardımcısı
​Prof. Dr. İbrahim TUNCAY
​Rektör Yardımcısı
​Prof. Dr. Orhan ÖZTURAN
​Genel Sekreter (Raportör)​
​Zeynep GÖKÇEN
​Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Dilek Sema ARICI
​Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı​
​Prof. Dr. Alper ALKAN
​Eczacılık Fakültesi Dekanı
​Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU
​Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.​
​Prof. Dr. Rahmi ZEYBEK
​Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür​ü
​Prof. Dr. Semra ÖZÇELİK
​Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü
Doç. Dr. Gökçen BAŞARANOĞLU
​Tıp Fakültesi Senatörü
​Prof. Dr. Mehmet Hakan ÖZDEMİR​
​Diş Hekimliği Fakültesi Senatörü
Doç Dr. Mustafa TUNALI
​Eczacılık Fakültesi Senatörü
Dr. Öğretim Üyesi Şerife Evrim TEKKELİ​​

Sağlık Bilimleri Fakültesi Senatörü
​Prof. Dr. Hülya Nilgün GÜRSES