Services


 BILSAB Services

BILSAB Cihazları Dış Kullanım Kılavuzu

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü dış kurum ve kuruluşların araştırıcılarına, araştırma-geliştirme ve analiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere, aşağıdaki bölümlerde belirtilen alt-yapı olanaklarını hizmete sunmaktadır.

Araştırıcılar, BVU BILSAB olanaklarından Enstitüdeki ilgili kişilerle temasa geçerek veya Enstitü web sitesinde gösterilen şekilde Laboratuvar hizmet alım sistemine kayıt olduktan sonra yararlanabilecektir:

Hizmet Sağlanmasındaki Bilgilendirmeler;

1. Fiyatlarımıza % 18 KDV dahil değildir.

2. Fatura için gerekli olan bilgiler başvuru anında eksiksiz olarak verilmelidir.

3. Tüzel kişiler için vergi dairesi ve vergi numarasının verilmesi, gerçek kişiler için de T.C. Kimlik numaralarının verilmesi zorunludur.

4. Herhangi bir projeye kesilecek olan faturalar başvuru anında bildirilmelidir.

5. Başvuru belgesi haricindeki bilgiler için fatura hazırlanması talep edilemez ve karşılanamaz.

6. ''KDV muafiyetleri olan birimler bu hususlardaki teknik belgelerini kuruma iletmelidir. Kurum onayından sonra muafiyetler işleme alınabilir.

7. Üniversiteler bünyesinde gerçekleştirilen TÜBİTAK, BAP, TAGEM gibi araştırma projelerinde başvurunun üniversite tarafından yapılması durumunda  Katalog fiyatı üzerinden % 25 indirim uygulanır.

Numune Kabul Kriterleri

1. Tüm sıvı ve katı malzemeler akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen kimyasallar için uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir.

2.  Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır.

3.  ​Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.

4.  Mevcut olanlar için mutlaka SDS tedarik edilmelidir.

5.  Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişe veya ambalajlar kullanılmalıdır ve bu bilgi gönderi belgesi üzerinde belirtilmelidir.

6.  Üniversitelerden gelen az miktarlardaki numuneler ufak cam şişelerde veya cam tüplerde ağızları kapalı bir şekilde, kutu ambalajlarla gönderilmelidir.

7.  Alüminyum folyo kullanılmamalıdır.

8.  Ürün teslim listesi ve özellikleri mutlaka yazılı olarak teslim edilmelidir.

9.  Adli veya herhangi bir otoriteye sunulacak olan raporlarda test edilen numuneler için birer adet şahit numune bırakılmalıdır.

10.  Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Bu nedenle miktar hususunda numune gönderilmeden önce Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsündeki kontak kişiyle görüşülmesi yararlı olacaktır.

11.  Yukarıda belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu açık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir.

12.  Kimyasal/fiziksel özellik (higroskopik, ışıktan etkilenmesi gibi), çözündüğü çözücülere ait bilgiler numune etiketleri ve ekli belgelerde belirtilmelidir.

13.  İşi biten numuneler müşteri tarafından talep edilmediği müddetçe 60 gün içinde imha edilir.

14.  Geri talep edilen numuneler için kargo bilgileri yazılı olarak iletilir ve numuneler elden veya kargo ile ödemeli olarak gerçekleştirilir.

15.  Kargoda kırılan veya bozulan numunelerden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü sorumlu değildir.


Sıra No
Cihaz Adı
Marka ve Modeli
Kullanım Açıklaması
Hizmet Bedeli
Kurum içi Hizmet Bedeli
Sorumlu Öğretim Üyesi
Sorumlu Lider Öğretim Üyesi
1
FPLC
GE Akta pure 150
Protein analiz ve pürifikasyonu
​Kullanım Başı: 1500 TL

(Kolon araştırmacıya aittir.)

Kullanım Başı: 1125 TL

(Kolon araştırmacıya aittir.)

Arş. Gör. Nesibe Selma Çetin
ncetin@bezmialem.edu.tr

​Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

2
Biyoreaktör
INFORS HT Minifors 2
Hücre kültürü​​
Kullanım Başı: 2000 TL
Kullanım Başı: 1500 TL
​Arş. Gör. Özlem Bakangil

obakangil@bezmialem.edu.tr

​Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

3
Ultrasantrifüj
​BECKMAN

Ava nti JN26


Numunedeki parçacıkların/hücrelerin ayrıştırılması
Kullanım Başı: 3000 TL
Kullanım Başı: 2250 TL
​Arş. Gör. Özlem Bakangil

obakangil@bezmialem.edu.tr

​​Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

4
Akış
Sitometresi

Biorad s3e Cell Sorter
Hücre gruplarının ayrılması
Kullanım Başı: 2000 TL
Kullanım Başı: 1500 TL
​Arş. Gör. Büşra Karaçam

bkaracam1@bezmialem.edu.tr

​Dr. Aziz Hatiboğlu

MHatiboglu@bezmialem.edu.tr

5
​ Görüntü Okuyucu
FUsion Solo S
Jel görüntüleme
Kullanım Başı: 300 TL
Kullanım Başı: 225 TL
​Arş. Gör. Birgül Çolak Al

bcolakal@bezmialem.edu.tr

​Dr. Matteen Rafiqi

m.rafiqi@bezmialem.edu.tr

​6
50 TS
Mikroplate Yıkayıcı

Biotek / 50TSB
Plateleri yıkama işleminin otomatik yapılması
Kullanım Başı: 250 TL
Kullanım Başı: 187,5 TL
​​Arş. Gör. Özlem Bakangil

obakangil@bezmialem.edu.tr

Arş. Gör. Özlem Bakangil

obakangil@bezmialem.edu.tr

7
​ 96 Well Plate Okuyucu
Biotek / El.x808
Platelerde yapılan deneylerin absorbans ölçümleri
Kullanım Başı: 250 TL
Kullanım Başı: 187,5 TL

Arş. Gör. Özlem Bakangil

obakangil@bezmialem.edu.tr

​Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

​8
Cytation 5 Görüntüleme Cihazı
Biotek /Cytation 5
Görüntüleme
Kullanım Başı: 2000 TL
Kullanım Başı: 1500 TL
​Arş. Gör. Nihan Sultan Milat

nmilat@bezmialem.edu.tr


​Dr. Matteen Rafiqi

m.rafiqi@bezmialem.edu.tr


​9
Çapraz Akış Filtrasyon
Sartorius-Sartoflow smart
Moeküllerin farklı sıvı akımlarına ayrılması
Kullanım Başı: 2000 TL
Kullanım Başı: 1500 TL
​Arş. Gör. Elif Karaman

ekaraman@bezmialem.edu.tr


​Dr. Serdar Uysal

SUysal@bezmialem.edu.tr


10
1 L Fermentör
Infors HT-Minifors 2
Hücre kültürü
​Başlangıç ücreti: 2000 TL

Başlangıç sonrası her gün için ek olarak: 500 TL

Başlangıç ücreti: 1500 TL
​Arş. Gör. Özlem Bakangil

obakangil@bezmialem.edu.tr


​Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

11
5 L Fermentör
Infors HT-Minifors 2
Hücre kültürü
Kullanım Başı: 2500 TL
Kullanım Başı: 1875 TL
Teknisyen Beyza Kinsiz
​Dr. Caner Çağlar

ccaglar@bezmialem.edu.tr


12
HPLC
Agilent 1290 Infinity LC System
Agilent 1290 Infinity LC System
Kullanım Başı: 2000TL
Kullanım Başı: 1500TL
​Teknisyen Beyza Kinsiz
​Dr. Caner Çağlar

ccaglar@bezmialem.edu.tr


13
Çalkalayıcı İnkübatör
İnfors HT Multitorn
Hücre kültürü
Kullanım Başı: 1000 TL
Kullanım Başı: 750 TL

Arş. Gör. Özlem Bakangil

obakangil@bezmialem.edu.tr

​Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

14
Konfokal Mikroskop
Leica DMi8/ SP8 TCS
Görüntüleme​Kullanım Başı: 2500 TL (günlük kullanım)
Kullanım Başı: 1875 TL (günlük kullanım)
​Arş. Gör. Nihan Sultan Milat

nmilat@bezmialem.edu.tr

​Dr. Matteen Rafiqi

m.rafiqi@bezmialem.edu.tr

15
qPCR
(Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu)

Biorad CFX96 Touch™ Real-Time PCR
Nükleik asit parçalarının polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltılması
​Kullanım Başı: 1000 TL

Sarfsız bedel olarak belirlenmiştir. Hidroliz probu, sybr green vs. araştırmacıya aittir.​

​Kullanım Başı: 750 TL

Sarfsız bedel olarak belirlenmiştir. Hidroliz probu, sybr green vs. araştırmacıya aittir.

​Teknisyen Filiz Kaptan

figuney@bezmialem.edu.tr


​Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr


16
Spektrofotometre
Termo Nanodrop 8000
DNA RNA Protein Ölçümü

*Kullanım Başı:

1-8 örnek numune başı: 200 TL

9-16 örnek numune başı: 200 TL

17-32 örnek numune başı: 150 TL

33-64 örnek numune başı: 125 TL

65 örnek ve fazlası numune başı: 100 TL

Teknisyen Burcu Nur Aydın

bnaydin@bezmialem.edu.tr


Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr*Kurum içi kullanımda hizmet bedeline %25 indirimlidir.