Services


 BILSAB Services

BILSAB Cihazları Dış Kullanım Kılavuzu

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü dış kurum ve kuruluşların araştırıcılarına, araştırma-geliştirme ve analiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere, aşağıdaki bölümlerde belirtilen alt-yapı olanaklarını hizmete sunmaktadır.

Araştırıcılar, BVU BILSAB olanaklarından Enstitüdeki ilgili kişilerle temasa geçerek veya Enstitü web sitesinde gösterilen şekilde Laboratuvar hizmet alım sistemine kayıt olduktan sonra yararlanabilecektir:

Hizmet Sağlanmasındaki Bilgilendirmeler;

1.      Fiyatlarımıza % 18 KDV dahil değildir.

2.      Fatura için gerekli olan bilgiler başvuru anında eksiksiz olarak verilmelidir.

3.      Tüzel kişiler için vergi dairesi ve vergi numarasının verilmesi, gerçek kişiler için de T.C. Kimlik numaralarının verilmesi zorunludur.

4.      Herhangi bir projeye kesilecek olan faturalar başvuru anında bildirilmelidir.

5.      Başvuru belgesi haricindeki bilgiler için fatura hazırlanması talep edilemez ve karşılanamaz.

6.      KDV muafiyetleri olan birimler bu hususlardaki teknik belgeleri iletmek ve kurum onayından sonra işleme alınabilir. 

7.      Ünversiteler bünyesinde gerçekleştirilen TÜBİTAK, BAP, TAGEM gibi araştırma projelerinde başvurunun üniversite tarafından yapılması durumunda  Katalog fiyatı üzerinden % 50 indirim uygulanır


 Numune kabul Kriterleri

1.      Tüm sıvı ve katı malzemeler akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen kimyasallar için uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir.

2.      Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır.

3.      Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.

4.      Mevcut olanlar için mutlaka SDS tedarik edilmelidir.

5.      Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişe veya ambalajlar kullanılmalıdır ve bu bilgi gönderi belgesi üzerinde belirtilmelidir.

6.      Üniversitelerden gelen az miktarlardaki numuneler ufak cam şişelerde veya cam tüplerde ağızları kapalı bir şekilde, kutu ambalajlarla gönderilmelidir.

7.      Alüminyum folyo kullanılmamalıdır.

8.      Ürün teslim listesi ve özellikleri mutlaka yazılı olarak teslim edilmelidir.

9.      Adli veya herhangi bir otoriteye sunulacak olan raporlarda test edilen numuneler için birer adet şahit numune bırakılmalıdır.

10.  Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Bu nedenle miktar hususunda numune gönderilmeden önce Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsündeki kontak kişiyle görüşülmesi yararlı olacaktırüz.

11.  Yukarıda belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu açık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir.

12.  Kimyasal/fiziksel özellik (higroskopik, ışıktan etkilenmesi gibi), çözündüğü çözücülere ait bilgiler numune etiketleri ve ekli belgelerde belirtilmelidir.

13.  İşi biten numuneler müşteri tarafından talep edilmediği müddetçe 60 gün içinde imha edilir.

14.  Geri talep edilen numuneler için kargo bilgileri yazılı olarak iletilir ve numuneler elden veya kargo ile ödemeli olarak gerçekleştirilir.

15.  Kargoda kırılan veya bozulan numunelerden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü sorumlu değildir.


Sıra NoCihaz AdıMarka ve ModeliKullanım AçıklamasıHizmet BedeliSorumlu Öğretim ÜyesiSorumlu Lider Öğretim Üyesi
1FPLCGE Akta pure 150Protein analiz ve pürifikasyonuKullanım Başı: 250 TL

Dr. Elif Karaaslan

ekaraaslan@bezmialem.edu.tr

Dr. Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

2BiyoreaktörINFORS HT Minifors 2Hücre kültürüKullanım Başı: 500 TL

Arş. Gör. Elif Karaman

ekaraman@bezmialem.edu.tr

Dr. Serdar Uysal

SUysal@bezmialem.edu.tr

3Ultrasantrifüj

BECKMAN

Ava​nti JN26

Numunedeki parçacıkların/hücrelerin ayrıştırılmasıKullanım Başı: 500 TL

Dr. Elif Karaaslan

ekaraaslan@bezmialem.edu.tr

Dr. Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

4Akış SitometresiBiorad s3e Cell SorterHücre gruplarının ayrılmasıKullanım Başı: 1000 TL

Arş. Gör. Gözde Deveci

godeveci@bezmialem.edu.tr

Dr. Ahmed Aly

ahmed.aly@bezmialem.edu.tr

5Görüntü OkuyucuFUsion Solo SJel görüntülemeKullanım Başı: 150 TL

Arş. Gör. Gözde Deveci

godeveci@bezmialem.edu.tr

Dr. Ahmed Aly

ahmed.aly@bezmialem.edu.tr

650 TS Mikroplate YıkayıcıBiotek / 50TSBPlateleri yıkama işleminin otomatik yapılmasıKullanım Başı: 100 TL

Arş. Gör. Nesibe Selma Çetin

NCetin@bezmialem.edu.tr

Mehmet Z. Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

796 Well Plate OkuyucuBiotek / El.x808Platelerde yapılan deneylerin absorbans ölçümleriKullanım Başı: 100 TL

Dr. Imran Khan

ikhan@bezmialem.edu.tr

Dr. Aziz Hatiboğlu

azizhatiboglu@yahoo.com

8Cytation 5 Görüntüleme CihazıBiotek /Cytation 5GörüntülemeKullanım Başı: 300 TL

Dr. Imran Khan

ikhan@bezmialem.edu.tr

Dr. Aziz Hatiboğlu

azizhatiboglu@yahoo.com

9Çapraz Akış FiltrasyonSartorius-Sartoflow smartMoeküllerin farklı sıvı akımlarına ayrılmasıKullanım Başı: 150 TL

Arş. Gör. Nesibe Selma Çetin

NCetin@bezmialem.edu.tr

Mehmet Z. Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

101 L FermentörInfors HT-Minifors 2Hücre kültürüKullanım Başı: 500 TL

Arş. Gör. Elif Karaman

ekaraman@bezmialem.edu.tr

Dr. Serdar Uysal

SUysal@bezmialem.edu.tr

115 L FermentörInfors HT-Minifors 2Hücre kültürüKullanım Başı: 500 TL

Arş. Gör. Elif Karaman

ekaraman@bezmialem.edu.tr

Dr. Serdar Uysal

SUysal@bezmialem.edu.tr

12HPLCAgilent 1290 Infinity LC SystemProtein analiz ve pürifikasyonuKullanım Başı: 1000 TL

Dr. Aydan Dağ

adag@bezmialem.edu.tr

Dr. Aydan Dağ

adag@bezmialem.edu.tr

13Çalkalayıcı İnkübatörİnfors HT MultitornHücre kültürüKullanım Başı: 250 TL

Arş. Gör. Elif Karaman

ekaraman@bezmialem.edu.tr

Dr. Serdar Uysal

SUysal@bezmialem.edu.tr

14Konfokal MikroskopLeica DMi8/ SP8 TCSGörüntülemeKullanım Başı: 1000 TL (günlük kullanım)

Arş. Gör. Hilal Şentürk

hisenturk@bezmialem.edu.tr

Dr. Matteen Rafiqi

m.rafiqi@bezmialem.edu.tr

15qPCR (Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu)Biorad CFX96 Touch™ Real-Time PCRNükleik asit parçalarının polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltılmasıKullanım Başı: 750 TL

Arş. Gör. Hilal Şentürk

hisenturk@bezmialem.edu.tr

Dr. Matteen Rafiqi

m.rafiqi@bezmialem.edu.tr

16SpektrofotometreTermo Nanodrop 8000DNA RNA Protein ÖlçümüKullanım Başı: 150 TL

Arş. Gör. Nesibe Selma Çetin

NCetin@bezmialem.edu.tr

Mehmet Z. Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr


*Bezmialem Vakıf Üniversitesi çalışanları için hizmet bedelinin yarısı uygulanmaktadır.