Services


 BILSAB Services

BILSAB Cihazları Dış Kullanım Kılavuzu

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü dış kurum ve kuruluşların araştırıcılarına, araştırma-geliştirme ve analiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere, aşağıdaki bölümlerde belirtilen alt-yapı olanaklarını hizmete sunmaktadır.

Araştırıcılar, BVU BILSAB olanaklarından Enstitüdeki ilgili kişilerle temasa geçerek veya Enstitü web sitesinde gösterilen şekilde Laboratuvar hizmet alım sistemine kayıt olduktan sonra yararlanabilecektir:

Hizmet Sağlanmasındaki Bilgilendirmeler;

1. Fiyatlarımıza % 20 KDV dahil değildir.

2. Fatura için gerekli olan bilgiler başvuru anında eksiksiz olarak verilmelidir.

3. Tüzel kişiler için vergi dairesi ve vergi numarasının verilmesi, gerçek kişiler için de T.C. Kimlik numaralarının verilmesi zorunludur.

4. Herhangi bir projeye kesilecek olan faturalar başvuru anında bildirilmelidir.

5. Başvuru belgesi haricindeki bilgiler için fatura hazırlanması talep edilemez ve karşılanamaz.

6. ''KDV muafiyetleri olan birimler bu hususlardaki teknik belgelerini kuruma iletmelidir. Kurum onayından sonra muafiyetler işleme alınabilir.

7. Üniversiteler bünyesinde gerçekleştirilen TÜBİTAK, BAP, TAGEM gibi araştırma projelerinde başvurunun üniversite tarafından yapılması durumunda  Katalog fiyatı üzerinden % 25 indirim uygulanır.

Numune Kabul Kriterleri

1. Tüm sıvı ve katı malzemeler akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen kimyasallar için uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir.

2.  Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır.

3.  ​Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.

4.  Mevcut olanlar için mutlaka SDS tedarik edilmelidir.

5.  Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişe veya ambalajlar kullanılmalıdır ve bu bilgi gönderi belgesi üzerinde belirtilmelidir.

6.  Üniversitelerden gelen az miktarlardaki numuneler ufak cam şişelerde veya cam tüplerde ağızları kapalı bir şekilde, kutu ambalajlarla gönderilmelidir.

7.  Alüminyum folyo kullanılmamalıdır.

8.  Ürün teslim listesi ve özellikleri mutlaka yazılı olarak teslim edilmelidir.

9.  Adli veya herhangi bir otoriteye sunulacak olan raporlarda test edilen numuneler için birer adet şahit numune bırakılmalıdır.

10.  Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Bu nedenle miktar hususunda numune gönderilmeden önce Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsündeki kontak kişiyle görüşülmesi yararlı olacaktır.

11.  Yukarıda belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu açık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir.

12.  Kimyasal/fiziksel özellik (higroskopik, ışıktan etkilenmesi gibi), çözündüğü çözücülere ait bilgiler numune etiketleri ve ekli belgelerde belirtilmelidir.

13.  İşi biten numuneler müşteri tarafından talep edilmediği müddetçe 60 gün içinde imha edilir.

14.  Geri talep edilen numuneler için kargo bilgileri yazılı olarak iletilir ve numuneler elden veya kargo ile ödemeli olarak gerçekleştirilir.

15.  Kargoda kırılan veya bozulan numunelerden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü sorumlu değildir.


 

Sıra NoCihaz AdıMarka ve ModeliKullanım
Açıklaması​

Hizmet Bedeli

 

Kurum içi Hizmet BedeliSorumlu Öğretim ÜyesiSorumlu Lider Öğretim Üyesi
1FPLCGE Akta pure 150 Protein analiz ve pürifikasyonu

Kullanım Başı: 2250 TL

(Kolon araştırmacıya aittir.)

Kullanım Başı: 1700 TL

(Kolon araştırmacıya aittir.)

Arş. Gör. Nesibe Selma Çetin

ncetin@bezmialem.edu.tr

Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

2BiyoreaktörINFORS HT Minifors 2Hücre kültürü Kullanım Başı: 3000 TLKullanım Başı: 2250 TL

Arş. Gör. Özlem Bakangil

obakangil@bezmialem.edu.tr

Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

3Ultrasantrifüj

BECKMAN

Ava nti JN26

Numunedeki parçacıkların
​/hücrelerin ayrıştırılması
Kullanım Başı: 4500 TLKullanım Başı: 3375 TL

Arş. Gör. Özlem Bakangil

obakangil@bezmialem.edu.tr

Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

4Akış SitometresiBiorad s3e Cell SorterHücre gruplarının ayrılmasıKullanım Başı: 3000 TLKullanım Başı: 1125 TL

Arş. Gör. Büşra Karaçam

bkaracam1@bezmialem.edu.tr

Dr. Aziz Hatiboğlu

MHatiboglu@bezmialem.edu.tr

5Görüntü OkuyucuFUsion Solo SJel görüntülemeKullanım Başı: 450 TLKullanım Başı: 350 TL

Arş. Gör. Birgül Çolak Al

bcolakal@bezmialem.edu.tr

Dr. Matteen Rafiqi

m.rafiqi@bezmialem.edu.tr

650 TS Mikroplate YıkayıcıBiotek / 50TSBPlateleri yıkama işleminin otomatik yapılmasıKullanım Başı: 375 TLKullanım Başı: 280  TL

Arş. Gör. Özlem Bakangil

obakangil@bezmialem.edu.tr

Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

796 Well Plate OkuyucuBiotek / El.x808Platelerde yapılan deneylerin absorbans ölçümleriKullanım Başı: 375 TLKullanım Başı: 280 TL

Arş. Gör. Özlem Bakangil

obakangil@bezmialem.edu.tr

Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

8Cytation 5 Görüntüleme CihazıBiotek /Cytation 5GörüntülemeKullanım Başı: 3000 TLKullanım Başı: 2250 TL

Arş. Gör. Nihan Sultan Milat

nmilat@bezmialem.edu.tr

Dr. Matteen Rafiqi

m.rafiqi@bezmialem.edu.tr

9Çapraz Akış FiltrasyonSartorius-Sartoflow smartMoeküllerin farklı sıvı akımlarına ayrılmasıKullanım Başı: 3000 TLKullanım Başı: 2250 TL

Arş. Gör. Elif Karaman

ekaraman@bezmialem.edu.tr

Dr. Serdar Uysal

SUysal@bezmialem.edu.tr

101 L FermentörInfors HT-Minifors 2Hücre kültürü

Başlangıç ücreti: 3000 TL

Başlangıç sonrası her gün için ek olarak: 1125 TL

Başlangıç ücreti: 2250 TL

Arş. Gör. Özlem Bakangil

obakangil@bezmialem.edu.tr

Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

115 L FermentörInfors HT-Minifors 2Hücre kültürüKullanım Başı: 3250 TLKullanım Başı: 2450 TL

Teknisyen Beyza Kinsiz

 

 

Dr. Caner Çağlar

ccaglar@bezmialem.edu.tr

12HPLCAgilent 1290 Infinity LC SystemProtein analiz ve pürifikasyonuKullanım Başı: 3000TLKullanım Başı: 2250 TL

Teknisyen Beyza Kinsiz

 

 

Dr. Caner Çağlar

ccaglar@bezmialem.edu.tr

13Çalkalayıcı İnkübatörİnfors HT MultitornHücre kültürüKullanım Başı: 1500 TLKullanım Başı: 1125 TL

Arş. Gör. Özlem Bakangil

obakangil@bezmialem.edu.tr

Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

14Konfokal MikroskopLeica DMi8/ SP8 TCSGörüntülemeKullanım Başı: 600 TL (1 saatlik kullanım 1saat = 4 örnek)Kullanım Başı: 450 TL (1 saatlik kullanım 1saat = 4 örnek)

Arş. Gör. Nihan Sultan Milat

nmilat@bezmialem.edu.tr

Dr. Matteen Rafiqi

m.rafiqi@bezmialem.edu.tr

15qPCR (Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu)Biorad CFX96 Touch™ Real-Time PCRNükleik asit parçalarının polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltılması

Kullanım Başı: 1500 TL

Sarfsız bedel olarak belirlenmiştir. Hidroliz probu, sybr green vs. araştırmacıya aittir.

Kullanım Başı: 1125 TL

Sarfsız bedel olarak belirlenmiştir. Hidroliz probu, sybr green vs. araştırmacıya aittir.

Teknisyen Filiz Kaptan

figuney@bezmialem.edu.tr

Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

16SpektrofotometreTermo Nanodrop 8000
DNA RNA Protein Ölçümü

*Kullanım Başı:

1-8 örnek numune başı: 300 TL

9-16 örnek numune başı: 300 TL

17-32 örnek numune başı: 250 TL

33-64 örnek numune başı: 225 TL

65 örnek ve fazlası numune başı: 200 TL

 

 

Teknisyen Filiz Kaptan

figuney@bezmialem.edu.tr

Dr. Mehmet Ziya Doymaz

mzdoymaz@bezmialem.edu.tr

 

 

 

Kurum içi kullanımda hizmet bedeline %25 indirimlidir.