Duyurular
Sağlık Bakanlığı onaylı Sertifikalı Fitoterapi Eğitim Programı 02.07.2018

T.C. Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı‘na

T.C. Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında 19/10/2015 tarihli ve 64047795/799/E.892 sayılı T.C. Sağlık Bakanlığı onayı ile yürürlüğe giren Fitoterapi Sertifikalı Eğitim Programı standartlarına uygun olarak 6 Ekim 2018 tarihinde hekimlere yönelik Sağlık Bakanlığı onaylı Sertifikalı Fitoterapi Eğitim Programı Bezmialem Fitoterapi Merkezi’nde Uzman Doktorlar için başlanılması düşünülmektedir.

Sağlık Bakanlığı Yönetmelik gereği verilecek olan toplam 280 saatlik dersin 162 saati teorik olup, bunun % 80’i (128 saat) uzaktan senkron ve asenkron eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Aynı yönetmelik gereği bir günde 8 saatten fazla ders verilemeyeceğinden eğitim planlaması şu şekilde düşünülmüştür.

Program aşağıdaki gibi planlanmaktadır.

2 Temmuz - 17 Ağustos ön başvuru haftası

20-24 Ağustos ön kayıt değerlendirme

Eylül 2. haftası eğitime alınacakların açıklanması ve kayıt

6-7 Ekim Yüzyüze eğitim* (16 saat)

13-14 Ekim Senkron Eğitim* (16 saat)

20-21 Ekim Senkron Eğitim* (16 saat)

27-28 Senkron Eğitim* (15 saat)

03 Kasım-11 Kasım (9 gün) Yüzyüze Eğitim* (62 saat)

17-18 Kasım Senkron Eğitim* (13 saat)

24 Kasım Senkron Eğitim* (4 saat)

25 Kasım-16 Aralık Asenkron Eğitim (58 saat)

17-28 Aralık Klinik Eğitim (Yüzyüze)* (80 saat)

05 Ocak 2019 Teorik

Sınav

06 Ocak 2019 Uygulama

Sınavı

Başvuru değerlendirmesi sonucunda

toplamda 30 hekim eğitime başlayacaktır.

Eğitim ücreti 7000+ KDV dir.

Not;
Başvuruda belgesi eksik olanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru değerlendirmesi sonucunda toplamda 30 hekim eğitime başlayacaktır.

*Dilekçe İçin Tıklayınız

*Dilekçeyi indirip ıslak imza ile imzalayıp tarattıktan sonra başvuru formu üzerinden dilekçe seçeneğinden sisteme yükleyiniz.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız​​​